Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

BỘT ĂN DẶM METACARE GẠO TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
15/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
2

BỘT ĂN DẶM METACARE YẾN MẠCH CHUỐI & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
14/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
3

BỘT ĂN DẶM METACARE GẠO LỨC TRỘN SỮA & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
12/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
4

BỘT ĂN DẶM METACARE GẠO SỮA DINH DƯỠNG & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
12/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
5

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS

Thực phẩm bổ sung
T48/NUTRICARE/2022
06/12/2022
6

COLOSCARE 24H

Thực phẩm bổ sung
41/2023/CBSP-NUTRI
31/07/2023
7

COLOSCARE 24H 2+

Thực phẩm bổ sung
40/2023/CBSP-NUTRI
31/07/2023
8

COLOSCARE 24H 1+

Thực phẩm bổ sung
39/2023/CBSP-NUTRI
31/07/2023
9

COLOSCARE 24H 0+

Thực phẩm bổ sung
38/2023/CBSP-NUTRI
31/07/2023
10

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC HANIE KID 2+

Thực phẩm bổ sung
37/2023/CBSP-NUTRI
25/07/2023