Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

4.6/5 - (11 votes)

I. Mục đích thu thập thông tin:

Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nutricare (“Nutricare”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân (“Thông tin”) của người truy cập website Nutricare (Người dùng). Với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng Nutricare sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin; quyền lợi và trách nhiệm của người dùng; thông tin và phương thức liên hệ được nêu tại Chính sách này.

Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website nutricare.com.vn, tức là người dùng đồng ý với các điều khoản mà Nutricare quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, Nutricare có thể điều chỉnh Chính sách này vì vậy khi truy cập website người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

II. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Nutricare thu thập Thông tin của Người dùng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Người dùng như:

1. Duy trì liên lạc với người dùng, giải đáp các thắc mắc của Người dùng liên quan đến Dịch vụ/hàng hóa của Nutricare;

2. Gửi thư ngỏ, thư cảm ơn;

3. Thông báo đến người dùng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;

4. Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ/hàng hóa của Nutricare;

5. Nutricare thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

  • a. Xác định người truy cập, website của Nutricare;
  • b. Phân tích và tối ưu hóa các website của Nutricare;

6. Các nội dung khác mà Nutricare được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

III. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

1. Thông tin của người dùng mà Nutricare sẽ thu thập bao gồm:

a) Họ tên;

b) Số điện thoại;

c) Email;

d) Địa chỉ;

2. Cho từng mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Nutricare có thể yêu cầu người dùng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Nutricare và người dùng được thông suốt, thuận tiện.

3. Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, người dùng tùy chọn việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Nutricare.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website nutricare.com.vn.

V. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE

2. Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

3. Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

4. Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

VI. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình thông qua địa chỉ sau:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
  • Địa chỉ liên hệ: Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 1800 6011 | (024)- 668 333 68
  • Email: contact@nutricare.com.vn

Nếu Người dùng phát hiện và có bằng chứng chứng minh Nutricare đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng (trừ trường hợp quy định tại Mục V chính sách này), thì người dùng có quyền khiếu nại đến Nutricare theo địa chỉ ở trên. Nutricare có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin người dùng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

VII. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thông tin cần chỉnh sửa vào email: contact@nutricare.com.vn

Nutricare có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng khi có yêu cầu.

VIII. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của người dùng trên website nutricare.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nutricare. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người dùng, Nutricare sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của nutricare.com.vn.

IX. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân

– Tất cả người dùng trên trang có quyền gửi khiếu nại về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên website nutricare.com.vn tới Ban quản trị website qua:

  • Điện thoại : 1800 6011 | (024)- 668 333 68
  • Hoặc email: contact@nutricare.com.vn

– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin người dùng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

– Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website, Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

4.6/5 - (11 votes)

Cảm ơn bạn để lại đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc nhập được đánh *

Leave a Comment