Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN METACARE OPTI

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T17/NUTRICARE/2023
25/10/2023
2

METACARE OPTI 2+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
60/2023/CBSP-NUTRI
25/10/2023
3

METACARE OPTI 1+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
59/2023/CBSP-NUTRI
25/10/2023
4

METACARE OPTI 0+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
58/2023/CBSP-NUTRI
25/10/2023
5

METACARE COLOSTRUM 1+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
42/2020/CBSP-NUTRI
29/08/2020
6

METACARE COLOSTRUM 0+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
41/2020/CBSP-NUTRI
29/08/2020
7

COLOSCARE 1+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
44/2021/CBSP-NUTRI
10/01/2022
8

COLOSCARE 0+

THỰC PHẨM BỔ SUNG
13/2020/CBSP-NUTRI
15/03/2020
9

METACARE KINDER

THỰC PHẨM BỔ SUNG
14/2019/CBSP-NUTRICARE
20/04/2019
10

BỘT ĂN DẶM METACARE CUA MÙNG TƠI BÍ ĐỎ & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
22/2019/CBSP- NUTRI
19/10/2019