Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN NUTRICARE SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T22/NUTRICARE/2023
03/04/2023
2

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI

Thực phẩm bổ sung
T21/NUTRICARE/2023
01/04/2023
3

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T19/NUTRICARE/2023
01/04/2023
4

SỮA DINH DƯỠNG NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T20/NUTRICARE/2023
01/04/2023
5

LEANMAX SOUP

Thực phẩm bổ sung
T15/NUTRICARE/2023
20/02/2023
6

SỮA HẠT GRAND.NUT

Thực phẩm bổ sung
T45/NUTRICARE/2022
14/12/2022
7

SỮA CACAO LÚA MẠCH GRAND.NERGY

Thực phẩm bổ sung
T44/NUTRICARE/2022
05/12/2022
8

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T01/NUTRICARE/2023
11/01/2023
9

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY SMARTA GROW HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T07/NUTRICARE/2023
18/01/2023
10

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY SMARTA GROW HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T06/NUTRICARE/2023
18/01/2023