Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

HANIE KID 1+

Thực phẩm bổ sung
36/2023/CBSP-NUTRI
25/07/2023
2

HANIE KID 0+

Thực phẩm bổ sung
35/2023/CBSP-NUTRI
25/07/2023
3

NUTRICARE SMARTA GROW 2+

Thực phẩm bổ sung
34/2023/CBSP-NUTRI
28/03/2023
4

NUTRICARE SMARTA GROW 1+

Thực phẩm bổ sung
33/2023/CBSP-NUTRI
28/03/2023
5

NUTRICARE SMARTA GROW 0+

Thực phẩm bổ sung
32/2023/CBSP-NUTRI
28/03/2023
6

THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC SỮA BỘT PHA SẴN HANIE KID

Thực phẩm bổ sung
23/2023/CBSP-NUTRI
25/07/2023
7

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 1+

Thực phẩm bổ sung
50/2022/CBSP-NUTRI
06/12/2012
8

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 0+

Thực phẩm bổ sung
49/2022/CBSP-NUTRI
06/12/2022
9

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC METACARE ECO

Thực phẩm bổ sung
46/2022/CBSP-NUTRI
16/11/2022
10

SỮA HẠT GRAND.NUT

Thực phẩm bổ sung
T45/NUTRICARE/2022
14/12/2022