Hệ thống phân phối

Nutricare có hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước.