Hoạt động nội bộ

27.06.2022
/ 205 lượt xem

Ngày chăm gia đình Nutricare (28/06) – Chương trình “Một ngày đi làm cùng bố mẹ”

24.06.2022
/ 238 lượt xem

Teambuilding 2022 – “Chăm” nhiệt tình, “Chất” hết mình

01.04.2022
/ 414 lượt xem

Nutricare tổ chức ngày hội “Trao đi vỏ hộp sữa, nhận mầm xanh ngay về”

30.12.2021
/ 532 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 5

21.09.2021
/ 522 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 4

19.06.2021
/ 349 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 3

25.03.2021
/ 343 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 2

28.12.2020
/ 355 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số I