Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG DÂU

Thực phẩm bổ sung
T74/NUTRICARE/2023
20/12/2023
2

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG CAM

Thực phẩm bổ sung
T73/NUTRICARE/2023
20/12/2023
3

SỮA DINH DƯỠNG TRÁI CÂY NUTRICARE SMARTA GROW HƯƠNG TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI

Thực phẩm bổ sung
T76/NUTRICARE/2023
20/12/2023
4

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN NUTRICARE SMARTA GROW

Thực phẩm bổ sung
T45/NUTRICARE/2023
15/12/2023
5

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN METACARE

Thực phẩm bổ sung
T55/NUTRICARE/2023
15/11/2023
6

SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SỮA HẠT NUNUT LỤC BẢO

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T63/NUTRICARE/2023
15/11/2023
7

SỮA DINH DƯỠNG CACAO LÚA MẠCH CARE 100 ACTIVE

Thực phẩm bổ sung
T62/NUTRICARE/2023
15/11/2023
8

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN METACARE OPTI

THỰC PHẨM BỔ SUNG
T17/NUTRICARE/2023
25/10/2023
9

SỮA HẠT GRAND.NUT

Thực phẩm bổ sung
T45/NUTRICARE/2022
14/12/2022
10

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN GRANDCARE GOLD

Thực phẩm bổ sung
T43/NUTRICARE/2022
08/11/2022