Công bố sản phẩm

lượt xem 29/11/2019

STT
Sản phẩm
Nhóm
sản phẩm
Số công bố
Ngày công bố
Bản tự công
bố sản phẩm
Kết quả
kiểm nghiệm
Công văn
bổ sung
1

BỘT ĂN DẶM METACARE TÔM PHÔ MAI CỦ DỀN & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
20/2019/CBSP- NUTRI
19/10/2019
2

NUTRICARE LIVER

THỰC PHẨM BỔ SUNG
05/2019/CBSP - NUTRICARE
20/02/2021
3

NUTRICARE FINE

THỰC PHẨM BỔ SUNG
03/2019/CBSP - NUTRICARE
20/02/2021
4

NUTRICARE GASTRO

THỰC PHẨM BỔ SUNG
04/2019/CBSP - NUTRICARE
20/02/2021
5

METAMOM HƯƠNG VANILLA

THỰC PHẨM BỔ SUNG
25/2018/TCSP-NUTRI
20/07/2020
6

BỘT ĂN DẶM METACARE GẠO SỮA DINH DƯỠNG & OLIVE SPECIAL

Thực phẩm bổ sung
32/2018/TCSP- NUTRI
20/06/2018
7

BỘT ĂN DẶM METACARE HEO RAU NGÓT BÍ ĐỎ & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
19/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
8

BỘT ĂN DẶM METACARE BÒ ĐẬU HÀ LAN NGÔ NGỌT & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
18/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
9

BỘT ĂN DẶM METACARE CÁ HỒI PHO MAI CẢI BÓ XÔI & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
17/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018
10

BỘT ĂN DẶM METACARE GÀ CÀ RỐT NẤM HƯƠNG & OLIVE

Thực phẩm bổ sung
16/2018/TCSP- NUTRI
10/05/2018