Nutricare đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO 14001:2015

5/5 - (1 vote)

ISO 14001 là một trong những thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu. Đây là bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp, và là một tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng, đặc biệt là đối với những đối tác, khách hàng có ý thức về môi trường.

 width=

Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi, cân bằng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội.

 width=

Với mục tiêu phát triển bền vững trên con đường mang tới những Sản phẩm Dinh Dưỡng và Dinh Dưỡng Y học, Nutricare đã vượt qua mọi tiêu chuẩn ngặt nghèo và sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT, thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ, và đạt được chứng nhận ISO 14001:2015, ngày 13/ 6/ 2018.

 width=

Đây là một phần của bộ tiêu chuẩn Quốc tế liên quan đến quản lý môi trường, được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động, quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

 width=

Đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 như một sự khẳng định về uy tín và trách nhiệm của Nutricare đối với cộng đồng, dựa trên những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp:

  • Chăm sóc và phát triển con người là trung tâm của mọi hoạt động
  • Sự cải tiến thường xuyên giúp cho sản phẩm và dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn
  • Đạo đức là nền tảng của mọi mục tiêu mà Nutricare hướng tới.

Ngọc Ánh

5/5 - (1 vote)

Cảm ơn bạn để lại đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc nhập được đánh *

Leave a Comment