Chứng nhận ISO 14001:2015

5/5 - (1 vote)

ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức, doanh nghiệp, được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động. ISO 14001:2015 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để Nhận dạng – Kiểm soát – Giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

 width=

ISO 14001 là một trong những thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp, trong bối cảnh nhân loại đang đối mặt với những nguy cơ thảm họa tự nhiên từ biến đổi khí hậu. Mục đích của tiêu chuẩn này là đưa ra cho các tổ chức một khuôn khổ để bảo vệ môi trường và ứng phó với các điều kiện môi trường biến đổi cân bằng với các nhu cầu về kinh tế – xã hội.

Từng bước phát triển bền vững trên con đường mang tới những Sản phẩm Dinh Dưỡng và Dinh Dưỡng Y học, Nutricare đã vượt qua mọi tiêu chuẩn ngặt nghèo và sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT, thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ, để đạt được chứng nhận ISO 14001:2015, trong tháng 6/2018

 width=

Việc áp dụng tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14001: 2015 trong sản xuất thể hiện sự quan tâm, và khẳng định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Có thể nói, đây là bằng chứng cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội

5/5 - (1 vote)

Cảm ơn bạn để lại đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc nhập được đánh *

Leave a Comment