Chứng nhận GMPCertificate of GMP

5/5 - (1 vote)

1. GMP (Good Manufacturing Practices) – là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, ổn định, đạt tiêu chẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, là điều kiện tiến quyết cho việc phát triển hệ thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.

gmp

2. GMP đưa ra các yêu cầu

– Nhà xưởng và trang thiết bị: khu vực nhà xưởng, khu vực chế biến, xử lý thưc phẩm, phương tiện vệ sinh, phương tiện chiếu sang, thông gió, thiết bị và dụng cụ, hệ thống an toàn trong trường hợp khẩn cấp
– Kiểm soát vệ sinh nhà xưởng làm vệ sinh nhà xưởng, xử lý chất thải, bảo quản hóa chất nguy hại, đồ dùng cá nhân
– Kiểm soát quá trình chế biến: đối với nguyên vật liệu, hoạt động sản xuất
– Kiểm soát về con người: yêu cầu về sức khỏe, cách ly nguồn lây nhiễm, vệ sinh cá nhân, giáo dục, kiểm soát
– Vận chuyển và bảo quản thành phẩm

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
GMP được áp dụng trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm yêu cầu điều kiện vệ sinh cao như:
– Thực phẩm
– Dược phẩm,
– Mỹ phẩm,
– Thiết bị y tế.
– Trong lĩnh vực thực phẩm, nhà hàng, khách sạn cũng rất thích hợp cho việc áp dụng GMP
Ở Việt Nam, theo quyết định của Bộ Y tế, tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.

III. LỢI ÍCH
Một doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn GMP sẽ cải thiện được cơ bản và toàn diện điều kiện vệ sinh an toàn của cơ sở sản xuất cũng như các hoạt động sản xuất và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó các lợi ích theo sau mà GMP đem lại là:

– Tiêu chuẩn hóa điều kiện vệ sinh và hoạt động kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, con người, sản xuất
– Giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và kiện cáo, phàn nàn của khách hàng
– Tăng cường uy tín, sự tin cậy, sự hài lòng của nhà phân phối, khách hàng.
– Cải thiện hoạt động tổng thể của doanh nghiệp
– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai HACCP, ISO22000 width=

I. What is GMP?
1. The GMP standard stands for Good Manufacturing Practices. It ensures safe conditions for production. GMP is a fundamental part of management systems for food safety, and is a prerequisite for the development of HACCP standards and the management for food safety standard, ISO 22000.

 width=
2. GMP requirements:
–  Buildings and equipment: for high quality in workshop and processing areas, food handling, sanitation facilities, means of lighting, ventilation, equipment and tools, system safety in emergencies, control and hygiene, clean factory buildings, waste treatment, storage of hazardous chemicals, and personnel;
–   Processing control: for raw materials and production;
–   Human control: for health requirements, isolate the source of infection, personal hygiene, education, and control;
–  Transport and storage: for the finished products.
II. Obiects of Application.
GMP is applied in areas of production, and product processing requirements, for instance:
–  Sanitary conditions.
–  Food.
–  Pharmaceutical.
–  Cosmetics, and.
–   Medical equipment.
The Ministry of Health in Vietnam has declared the GMP standards compulsory to apply on all establishments producing, processing and food businesses. Including restaurants and hotels.
III. Benefits.
Applying the GMP standards will improve basic and comprehensive safety and hygiene conditions of production facilities and activities as well as meet the requirements of the law on sanitary management of food. In addition, some other benefits include:
–   Standardized sanitation and hygiene control activities for factories, people, and production.
–   Creating favorable conditions for the implementation of HACCP and ISO 22000.
–   Reduce the risk of food poisoning, litigation, and customer complaints.
–   Enhance credibility, trust, and satisfaction for distributors and customers.
–   Improve the overall operation of the business.

5/5 - (1 vote)

Cảm ơn bạn để lại đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc nhập được đánh *

Leave a Comment