Công bố sản phẩm

5/5 - (1 vote)

 

 

STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố Bản tự công bố sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm Công văn bổ sung
1 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO Thực phẩm bổ sung T18/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem  
2 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG CAM  Thực phẩm bổ sung T24/NUTRICARE/2021 07/05/2021 Xem Xem  
3 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG DÂU  Thực phẩm bổ sung T23/NUTRICARE/2021  07/05/2021 Xem Xem  
4 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW Thực phẩm bổ sung T20/NUTRICARE/2019  18/12/2019 Xem Xem  
5 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KID Thực phẩm bổ sung T21/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem  
6 NUTRICARE KIDNEY 1 Thực phẩm bổ sung T26/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem Xem
7 NUTRICARE KIDNEY 2 Thực phẩm bổ sung T27/NUTRICARE/2019  05/12/2019 Xem Xem Xem
8 LEANMAX RENA GOLD 1 Thực phẩm bổ sung T28/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem

Xem

Xem

9 LEANMAX RENA GOLD 2 Thực phẩm bổ sung T29/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem Xem
10 SMARTA MOM VỊ VIỆT QUẤT Thực phẩm bổ sung T31/NUTRICARE/2019 27/12/2019 Xem Xem  
11 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
COLOSCARE 1+
Thực phẩm bổ sung T05/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem  
12 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOSCARE ADULT Thực phẩm bổ sung T14/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem  
13 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2020 13/02/2020 Xem Xem  
14 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANKID 100+BA
Thực phẩm bổ sung T02/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
15 METAMAX GOLD Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
16 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANMAX
Thực phẩm bổ sung T03/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem  
17 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem   
18 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN NUTRICARE GOLD Thực phẩm bổ sung T33/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem  
19 SỮA HẠT NUNUT Thực phẩm bổ sung T32/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem  
20 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE GOLD  Thực phẩm bổ sung  T08/NUTRICARE/2020 24/6/2020 Xem Xem   
21 SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN GLUCARE GOLD  Thực phẩm bổ sung  T21/NUTRICARE/2020 11/6/2020 Xem  Xem   
22 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GRANDCARE Thực phẩm bổ sung T07/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem Xem
23 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG NUTRICARE GOLD Thực phẩm bổ sung  T08/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem  
24 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX LIGOS Thực phẩm bổ sung  T09/NUTRICARE/2020 24/06/2020 Xem Xem  
25 SẢN PHẨM Leanpro Thyro LID Thực phẩm bổ sung T39/NUTRICARE/2020 26/08/2020 Xem Xem Xem
26 Sản phẩm dinh dưỡng Glucare Gold Thực phẩm bổ sung T52/NUTRICARE/2020 08/01/2021 Xem Xem  
27 Sản phẩm dinh dưỡng LEANMAX Thực phẩm bổ sung T51/NUTRICARE/2020 08/01/2021 Xem Xem  
28 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX MOM Thực phẩm bổ sung T07/NUTRICARE/2021 05/06/2021 Xem Xem  
29 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG LEANMAX BONE Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2021 28/04/2021 Xem Xem  
30 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG SỮA HẠT NUNUT LỤC BẢO Thực phẩm bổ sung T08/NUTRICARE/2021 16/08/2021 Xem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[:en]

[:]
5/5 - (1 vote)

Cảm ơn bạn để lại đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai, các trường bắt buộc nhập được đánh *

Leave a Comment