Giới thiệu BS NGUYỄN ĐỨC MINH

20 năm làm việc trong lĩnh vực Dinh dưỡng & Chăm sóc Sức khoẻ trong các chương trình quốc gia và Liên Hợp Quốc, tổ chức Phi Chính Phủ.

 • Thạc sĩ Dinh dưỡng Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ
 • Nguyên Phó phòng Quản lý khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia
 • Viện trưởng Viện nghiên cứu Thực phẩm chức năng
 • Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

Quá trình đào tạo

 • 2003 – 2005: Thạc sĩ Y Khoa học dinh dưỡng, Đại học Tổng hợp Washington, Hoa Kỳ.
 • 1989 – 1995: Tốt nghiệp Đại học Y, Việt Nam.

Bằng cấp – Chứng chỉ

Chứng chỉ Đào tạo

 •  Phương pháp tiếp cận đúng dựa trên vấn đề an ninh lương thực và dinh dưỡng. Đại học Wageningen – Hà Lan. Ngày 9-21 tháng 1 năm 2011.
 • Lập kế hoạch có sự tham gia, Giám sát, Đánh giá – Học hỏi để Tác động. Đại học Wageningen – Hà Lan. Ngày 4 đến 25 tháng 2 năm 2008.
 •  Phương pháp tiếp cận Định tính và Định lượng trong nghiên cứu dinh dưỡng. Trung tâm SEAMEO-TROMED – Đại học Indonesia. Jakarta – Indonesia, tháng 7 năm 2007.
 • Quản lý Khoa học và Nghiên cứu. Vụ Khoa học và Đào tạo – Bộ Y tế. Hạ Long – Quảng Ninh. Tháng 10 năm 2007.
 • Chương trình Lãnh đạo Dinh dưỡng Đông Nam Á. Trung tâm SEAMEO-TROMED – Đại học Indonesia. Jakarta – Indonesia, tháng 8 năm 2007.
 • Viết đề xuất tài trợ và gây quỹ. AIZT Inc. Hanoi Vietnam, 8/2007.
 • Phương pháp định tính trong Nghiên cứu Y tế-Xã hội. Chương trình phối hợp của Viện Khoa học Xã hội và Hội đồng Dân số Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 2006.
 • Tương tác của Động lực Dân số và Thay đổi Môi trường: Nghiên cứu về Hậu quả Sức khỏe. Trường Cao đẳng Nghiên cứu Dân số – Đại học Chulalongkorn, Bangkok – Thái Lan. Tháng 9 năm 2005.
 • Viết cho Xuất bản và Phát triển Kỹ năng Trình bày Khoa học. Tham gia Chương trình của Trường Đại học Y tế Công cộng – Hội đồng Dân số Hoa Kỳ. Tháng 8 năm 2005.
 • Tổ chức và Thực hiện Phỏng vấn Nhóm. Bộ Y tế (WA). Washington – Hoa Kỳ. Tháng 12 năm 2003.

Chứng nhận Đánh giá cao: Sáng kiến ​​Toàn cầu về Hỗ trợ Mẹ. Liên minh Thế giới về Hành động Nuôi con bằng sữa mẹ. Kuala Lumpur – Malaysia. Tháng 4 năm 2002.
Chứng nhận tham gia: Hội thảo Định hướng về Chăm sóc và Phát triển Tích hợp Trẻ Mầm non (I – ECCD). UNICEF Việt Nam. Tháng 5 năm 2002.”

Chứng chỉ về Viết Đề xuất Tài trợ Chuyên nghiệp. Viện Grant, Los Angeles, California – Hoa Kỳ. Tháng 4 năm 2005.

Chứng chỉ trước khóa học về phân tích định lượng. Hội đồng Dân số & CIHP. Tháng 6 năm 2008.

Quá trình công tác

 • Từ 2010: Tổng giám đốc công ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare
 • Từ tháng 8 năm 2009: Phó Giám đốc. Viện nghiên cứu xã hội & y tế
 • 2007 – 2009: Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học. Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Việt Nam.
 • 2005 – 2006: Phó trưởng khoa Dinh dưỡng Ứng dụng. Trưởng Ban Chính sách, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.
 • 1999 – 2003: Cán bộ cấp cao của Chương trình Kiểm soát Suy dinh dưỡng Protein – Năng lượng. Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.
 • 1997 – 1999: Cán bộ Chương trình trong Chương trình Kế hoạch Hành động Quốc gia về Dinh dưỡng (NPAN) tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.

Công trình nghiên cứu

 • Đã có nhiều nghiên cứu khoa học được công bố trong và ngoài nước tại Mỹ, Anh, Châu Âu
 • Tham gia các chương trình quốc gia, hành động quốc gia về dinh dưỡng (NPAN).