Giới thiệu DS VŨ THỊ THUẬN

ThS.DS Thầy thuốc ưu tú VŨ THỊ THUẬN

• Thạc sĩ Đại học Dược Hà Nội; Thầy thuốc ưu tú

• Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco

• Giải thưởng Kovalevskaia cho nhà khoa học nữ

• Huân chương lao động hạng Ba