METACARE 2+

850 g

METACARE 2+

850g

HEALTHY DIGESTION, ENHANCED IMMUNITY.

Supplementing with 10 billion Postbiotic (Postbiotic L. Lactis). Colostrum 24h, which is imported from the USA, helps support the innate immune system with a high content of IgG. Soluble fiber – FOS, a gut microbiome-nourishing prebiotic, helps support digestive health and prevent constipation.

HEALTHY WEIGHT GAIN

Nutrition formula provides 52 nutrients, including Protein and B Vitamins, with doses that meet 100% of the recommended daily intakes by WHO. Zinc enhances energy metabolism, and Lysine helps improve babies’ appetites, gain weight, and catch up with growth.

HEIGHT DEVELOPMENT

Calcium doses meet 100% recommended daily intake by WHO. Vitamin K2, Vitamin D3 support calcium absorption, help build strong bone and grow up.

BRAIN AND EYES DEVELOPMENT

DHA and Choline help brain development. Folic acid supports memory and learing ability. Taurine protects retinal cells and supports eyes health.

  • thông tin sản phẩm
  • thông tin dinh dưỡng
  • hướng dẫn sử dụng
  • Hỏi đáp

Metacare 2+ replaces snacks, supplements Energy, Protein and necessary nutrients for the development of children, suitable for physiological ages.

Components Unit Per 100 g Per serving (210 ml)
Energy kcal 467 187
Protein g 17 6.8
Lysine mg 1259 504
Leucine mg 1450 580
Isoleucine mg 787 315
Valine mg 948 379
Arginine mg 629 252
Histidine mg 419 167
Phenylalanine mg 662 265
Tyrosine mg 576 230
Threonine mg 667 267
Methionine mg 362 145
Tryptophan mg 219 87.6
Cystine mg 214 85.4
Glutamic acid mg 3254 1302
Proline mg 1418 567
Lipid g 19 7.6
DHA (Docosahexaenoic acid) mg 30 12
Total carbohydrate g 59 23.6
Prebiotics (FOS/Inulin) g 3 1.2
Colostrum Colos 24h mg 100 40
IgG mg 20 8
Taurine mg 37.1 14.8
Choline mg 160 64
Postbiotic (Lactococcus lactis) cfu 10.5 x 109 4.20 x 109
Vitamins
Vitamin A IU 1667 667
Vitamin D3 IU 420 168
Vitamin E IU 9.4 3.76
Vitamin K1 µg 16.5 6.61
Vitamin K2 µg 16 6.4
Vitamin C mg 88.9 35.6
Vitamin B1 µg 470 188
Vitamin B2** µg 825 330
Niacin µg 5870 2348
Pantothenic acid µg 2141 857
Vitamin B6** µg 892 357
Folic acid** µg 156 62.4
Vitamin B12** µg 1.73 0.69
Biotin µg 13.6 5.44
Minerals
Sodium mg 298 119
Potassium mg 477 191
Chloride mg 510 204
Calcium mg 802 321
Phosphorus mg 539 216
Magnesium mg 54.1 21.6
Iron mg 9.92 3.97
Zinc mg 8.5 3.4
Manganese µg 489 196
Copper µg 128 51.4
Iodine µg 152 60.8
Selenium µg 26.3 10.5
Chromium µg 9.62 3.85
Molybdenum µg 19.7 7.88

1) Boil the water for 5 minutes, then let it cool off to lukewarm (approximately 45 – 50 độC).
2) Pour 180 ml of water into the utensils, then add 4 scoops (approximately 40 g) of Metacare 2+.
3) Stir well until the powder is completely dissolved to get 210 ml Metacare 2+. Check the heat before feeding.
Finish using Metacare 2+ reconstituted feeding 1 hour after preparation.

01 Sữa Meta Care có dùng cho trẻ còi xương không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

02 Sữa Meta Care có tốt không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

03 Sữa Metacare và Care 100 khác nhau thế nào?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

04 Bé đang uống một loại sữa khác chuyển ngay sang sữa Meta Care có được không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

05 Sữa Meta Care có phải do Viện Dinh Dưỡng Việt Nam sản xuất không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.