METACARE

110 ml
180 ml

METACARE

110 ml, 180 ml

Mother’s milk is the best food for the health and comprehensive development of young children.

According to the National Institute of Nutrition, breast milk contains a high number of antibodies that help children resist bacterial infections. Breastfed infants are less prone to diseases such as diarrhea, pneumonia, and some other illnesses compared to non-breastfed children.

  • thông tin sản phẩm
  • thông tin dinh dưỡng
  • hướng dẫn sử dụng
  • Hỏi đáp
Components Unit 110ml 180ml
Energy kcal 86.4 141
Protein g 3.36 5.5
Lysine mg 213 348
Leucine mg 266 436
Isoleucine mg 150 246
Valine mg 172 281
Arginine mg 105 172
Histidine mg 80.5 132
Phenylalanine mg 142 232
Tyrosine mg 111 181
Threonine mg 130 213
Methionine mg 81.8 134
Tryptophane mg 40.9 66.9
Cystine mg 28.6 46.8
Glutamic acid mg 547 896
Aspartic acid mg 221 362
Glycine mg 56.1 91.8
Alanine mg 97.4 159
Proline mg 286 469
Serine mg 160 262
Lipid g 3.57 5.84
ALA (Alpha-linolenic acid) mg 15.4 25.1
LA (Linoleic acid) mg 152 248
Omega 3 mg 20 32.7
Omega 6 mg 154 252
Total Carbohydrate g 10.2 16.7
Colostrum Colos 24h mg 10.9 17.8
Taurine mg 7.95 13
Choline mg 8.25 13.5
Vitamin
Vitamin A IU 177 290
Vitamin D3 IU 48 78.9
Vitamin E IU 1.29 2.11
Vitamin K1 µg 3.18 5.2
Vitamin C mg 1.94 3.17
Vitamin B1 µg 83.9 137
Vitamin B2 µg 153 250
Niacin µg 773 1266
Axit pantothenic µg 320 523
Vitamin B6 µg 89 146
Axit folic µg 22 36
Vitamin B12 µg 0.36 0.58
Biotin µg 4.79 7.84
Minerals
Sodium mg 46.6 76.3
Potassium mg 148 243
Calcium mg 160 262
Photphorus mg 111 181
Magnesium mg 12.9 21
Zinc mg 0.49 0.8
Manganese µg 84.3 138
Copper µg 36.1 59.1
Iodine µg 6.78 11.1
Selenium µg 1.39 2.27
Postbiotic  Lactococcus lactis cfu 2.57 x 10^9 4.21 x 10^9

For single use only.
Tastes better when consumed cold.
Shake well before use.
It is recommended to use 3 – 4 boxes per day (for 110 ml boxes).
It is recommended to use 2 – 3 boxes per day (for 180 ml boxes).

01 Sữa Meta Care có dùng cho trẻ còi xương không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

02 Sữa Meta Care có tốt không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

03 Sữa Metacare và Care 100 khác nhau thế nào?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

04 Bé đang uống một loại sữa khác chuyển ngay sang sữa Meta Care có được không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.

05 Sữa Meta Care có phải do Viện Dinh Dưỡng Việt Nam sản xuất không?

Sữa Meta Care là sản phẩm được bổ sung DHA, vitamin và khoáng chất giúp bé phát triển chiều cao tốt. Có vị thơm, ngậy, tiêu hóa tốt cải thiện hệ tiêu hóa và miễn dịch. Sữa có vị thơm và dễ uống giúp tăng cân nặng, hoặc tăng chiều cao, dòng sữa pháp nhiều khoáng hơn nên sẽ giúp bé tăng chiều cao tốt, tất cả dòng đó đều có vị nhạt, mát. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường nhiều năm và được các mẹ tin dùng đánh giá rất tích cực nên sản phẩm Metacare là lựa chọn sáng suốt cho các mẹ có con nhỏ.