SẢN PHẨM NỔI BẬT
& QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Tiếng Việt

10 tỷ lợi khuẩn (Postbiotic Lactococcus Latis) với khả năng bền nhiệt được chứng minh lâm sàng, kích hoạt miễn dịch tự nhiên thông qua việc kích hoạt tế bào thủ lĩnh pDC của hệ thống miễn dịch, cùng Sữa Non 24h từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng.

Sữa pha sẵn

METACARE
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.3141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg191312
4Leucinmg269441
5Isoleucinmg147241
6Valinmg176288
7Argininmg99.4163
8Histidinmg80.6132
9Phenylalaninmg136223
10Tyrosinmg64.9106
11Threoninmg128209
12Methioninmg80.2131
13Tryptophanmg40.165.6
14Chất béog3.575.85
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.2
16LA (Linoleic acid)mg152249
17Omega 3mg2032.7
18Omega 6mg154252
19Carbohydrate tổngg10.216.6
20Sữa non (Colostrum)mg10.917.9
21Taurinmg7.9613
22Cholinmg8.2613.5
24Vitamin AIU177290
25Vitamin D3IU48.278.9
26Vitamin EIU1.292.11
27Vitamin K1µg3.165.18
28Vitamin Cmg1.923.14
29Vitamin B1µg84137
30Vitamin B2µg153251
31Niacinµg7731265
32Axit pantothenicµg387633
33Vitamin B6µg108177
34Axit folicµg2236.1
35Vitamin B12µg0.360.58
36Biotinµg4.877.97
38Natrimg46.776.4
39Kalimg149243
40Canximg159260
41Phốt phomg111181
42Magiêmg12.821
43Kẽmmg0.490.8
44Manganµg84.4138
45Đồngµg36.159.1
46I-ốtµg6.7811.1
47Selenµg1.392.27

METACARE 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 210ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg197.6
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5923.6
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.114.8
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1667667
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU9.43.76
31Vitamin K1µg16.56.61
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg88.935.6
34Vitamin B1µg470188
35Vitamin B2**µg825330
36Niacin µg58702348
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2141857
38Vitamin B6**µg892357
39Axit folic/Folic acid**µg15662.4
40Vitamin B12**µg1.730.69
41Biotinµg13.65.44
43Natri/Sodiummg298119
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg539216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg8.53.4
51Mangan/Manganeseµg489196
52Đồng/Copperµg12851.4
53I-ốt/Iodineµg15260.8
54Selen/Seleniumµg26.310.5
55Crôm/Chromiumµg9.623.85
56Molypden/Molybdenumµg19.77.88

METACARE 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 210ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg19.47.76
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5823.2
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.915.2
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1544618
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU7.252.9
31Vitamin K1µg12.55
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg74.129.6
34Vitamin B1µg372149
35Vitamin B2µg730292
36Niacin µg45301812
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1816726
38Vitamin B6µg714286
39Axit folic/Folic acidµg11847.3
40Vitamin B12µg1.520.61
41Biotinµg12.34.92
43Natri/Sodiummg265106
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg540216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg5.82.32
51Mangan/Manganeseµg372149
52Đồng/Copperµg10240.9
53I-ốt/Iodineµg13252.9
54Selen/Seleniumµg21.38.53
55Crôm/Chromiumµg8.453.38
56Molypden/Molybdenumµg187.2

METACARE 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal49768.6
2Đạm/Proteing12.31.7
3Lysin/Lysinemg966133
4Leucin/Leucinemg1220168
5Isoleucin/Isoleucinemg744103
6Valin/Valinemg835115
7Arginin/Argininemg35248.6
8Histidin/Histidinemg25935.8
9Phenylalanin/Phenylalaninemg41757.5
10Threonin/Threoninemg64388.8
11Methionin/Methioninemg21629.8
12Tryptophan/Tryptophanmg1118154
13Prolin/Prolinemg764105
14Chất béo/Lipidg24.23.35
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg34848
16LA (Linoleic acid)mg2802387
17DHA (Docosahexaenoic acid)mg12.51.73
18ARA (Arachidonic acid) mg12.51.73
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg58.58.08
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g20.28
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10013.8
23IgGmg202.76
24Inositolmg314.28
25L-Carnitin/L-Carnitinemg11.11.53
26Taurin/Taurinemg344.7
27Cholin/Cholinemg82.811.4
28Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^91.45x10^9
30Vitamin AIU1590219
31Vitamin D3IU38352.9
32Vitamin EIU12.31.69
33Vitamin K1µg385.24
34Vitamin K2µg162.21
35Vitamin Cmg87.412.1
36Vitamin B1µg63687.7
37Vitamin B2µg57078.7
38Niacin µg3120431
39Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2673369
40Vitamin B6µg51871.5
41Axit folic/Folic acidµg80.511.1
42Vitamin B12µg1.720.24
43Biotinµg17.82.46
45Natri/Sodiummg14720.3
46Kali/Potassiummg51571.1
47Clo/Chloridemg33346
48Canxi/Calciummg49167.7
49Phốt pho/Phosphorusmg34046.9
50Magiê/Magnesiummg47.96.61
51Sắt/Ironmg7.190.99
52Kẽm/Zincmg5.110.7
53Mangan/Manganeseµg10414.3
54Đồng/Copperµg39654.7
55I-ốt/Iodineµg79.911
56Selen/Seleniumµg10.31.42

Từ 2 tuổi

1 - 2 tuổi

0 - 12 tháng

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

10 tỷ lợi khuẩn (Postbiotic Lactococcus Latis) với khả năng bền nhiệt được chứng minh lâm sàng,
kích hoạt miễn dịch tự nhiên thông qua việc kích hoạt tế bào thủ lĩnh pDC của hệ thống miễn dịch,
cùng Sữa Non 24h từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng.

STEP 2+
2-10 tuổi

STEP 1+
1 - 2 tuổi

STEP 0+
0 - 12 tháng

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN

METACARE
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.4141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg213348
4Leucinmg266436
5Isoleucinmg150246
6Valinmg172281
7Argininmg105172
8Histidinmg80.5132
9Phenylalaninmg142232
10Tyrosinmg111181
11Threoninmg130213
12Methioninmg81.8134
13Tryptophanmg40.966.9
14Cystinmg28.646.8
15Axit glutamicmg547896
16Axit asparticmg221362
17Glycinmg56.191.8
18Alaninmg97.4159
19Prolinmg286469
20Serin mg160262
21Chất béog3.575.84
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.1
23LA (Linoleic acid)mg152248
24Omega 3mg2032.7
25Omega 6mg154252
26Carbohydrate tổngg10.216.7
27Sữa Non Colos 24hmg10.917.8
28Taurinmg7.9513
29Cholinmg8.2513.5
31Vitamin AIU177290
32Vitamin D3IU4878.9
33Vitamin EIU1.292.11
34Vitamin K1µg3.185.2
35Vitamin Cmg1.943.17
36Vitamin B1µg83.9137
37Vitamin B2µg153250
38Niacinµg7731266
39Axit pantothenicµg320523
40Vitamin B6µg89146
41Axit folicµg2236
42Vitamin B12µg0.360.58
43Biotinµg4.797.84
45Natrimg46.676.3
46Kalimg148243
47Canximg160262
48Phốt phomg111181
49Magiêmg12.921
50Kẽmmg0.490.8
51Manganµg84.3138
52Đồngµg36.159.1
53I-ốtµg6.7811.1
54Selenµg1.392.27
55Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis)Tế bào2.57 tỷ4.21 tỷ

METACARE 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 210ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg197.6
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5923.6
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.114.8
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1667667
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU9.43.76
31Vitamin K1µg16.56.61
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg88.935.6
34Vitamin B1µg470188
35Vitamin B2**µg825330
36Niacin µg58702348
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2141857
38Vitamin B6**µg892357
39Axit folic/Folic acid**µg15662.4
40Vitamin B12**µg1.730.69
41Biotinµg13.65.44
43Natri/Sodiummg298119
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg539216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg8.53.4
51Mangan/Manganeseµg489196
52Đồng/Copperµg12851.4
53I-ốt/Iodineµg15260.8
54Selen/Seleniumµg26.310.5
55Crôm/Chromiumµg9.623.85
56Molypden/Molybdenumµg19.77.88

METACARE 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 210ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg19.47.76
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5823.2
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.915.2
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1544618
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU7.252.9
31Vitamin K1µg12.55
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg74.129.6
34Vitamin B1µg372149
35Vitamin B2µg730292
36Niacin µg45301812
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1816726
38Vitamin B6µg714286
39Axit folic/Folic acidµg11847.3
40Vitamin B12µg1.520.61
41Biotinµg12.34.92
43Natri/Sodiummg265106
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg540216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg5.82.32
51Mangan/Manganeseµg372149
52Đồng/Copperµg10240.9
53I-ốt/Iodineµg13252.9
54Selen/Seleniumµg21.38.53
55Crôm/Chromiumµg8.453.38
56Molypden/Molybdenumµg187.2

METACARE 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal49768.6
2Đạm/Proteing12.31.7
3Lysin/Lysinemg966133
4Leucin/Leucinemg1220168
5Isoleucin/Isoleucinemg744103
6Valin/Valinemg835115
7Arginin/Argininemg35248.6
8Histidin/Histidinemg25935.8
9Phenylalanin/Phenylalaninemg41757.5
10Threonin/Threoninemg64388.8
11Methionin/Methioninemg21629.8
12Tryptophan/Tryptophanmg1118154
13Prolin/Prolinemg764105
14Chất béo/Lipidg24.23.35
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg34848
16LA (Linoleic acid)mg2802387
17DHA (Docosahexaenoic acid)mg12.51.73
18ARA (Arachidonic acid) mg12.51.73
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg58.58.08
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g20.28
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10013.8
23IgGmg202.76
24Inositolmg314.28
25L-Carnitin/L-Carnitinemg11.11.53
26Taurin/Taurinemg344.7
27Cholin/Cholinemg82.811.4
28Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^91.45x10^9
30Vitamin AIU1590219
31Vitamin D3IU38352.9
32Vitamin EIU12.31.69
33Vitamin K1µg385.24
34Vitamin K2µg162.21
35Vitamin Cmg87.412.1
36Vitamin B1µg63687.7
37Vitamin B2µg57078.7
38Niacin µg3120431
39Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2673369
40Vitamin B6µg51871.5
41Axit folic/Folic acidµg80.511.1
42Vitamin B12µg1.720.24
43Biotinµg17.82.46
45Natri/Sodiummg14720.3
46Kali/Potassiummg51571.1
47Clo/Chloridemg33346
48Canxi/Calciummg49167.7
49Phốt pho/Phosphorusmg34046.9
50Magiê/Magnesiummg47.96.61
51Sắt/Ironmg7.190.99
52Kẽm/Zincmg5.110.7
53Mangan/Manganeseµg10414.3
54Đồng/Copperµg39654.7
55I-ốt/Iodineµg79.911
56Selen/Seleniumµg10.31.42

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC NUTRICARE HOA KỲ

Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn

Tăng cân cao khỏe Colos24h Grow Plus

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Sản phẩm nổi bật và quy cách đóng gói

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.