NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS SỮA BỘT PHA SẴN

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal110180
2Proteing3.435.61
3Lysinmg244400
4Leucinmg305500
5Isoleucinmg172282
6Valinmg197322
7Argininmg120197
8Histidinmg92.3151
9Phenylalaninmg163266
10Tyrosinmg127208
11Threoninmg149244
12Methioninmg93.8154
13Tryptophanmg46.976.8
14Cystinmg32.853.7
15Axit glutamicmg6281027
16Axit asparticmg253415
17Glycinmg64.3105
18Alaninmg112183
19Prolinmg328537
20Serinmg184301
21Sữa non (Colostrum)mg1118
22Cholinmg13.522.1
23Béog5.428.86
24DHAmg3.195.22
25LA (Axit linoleic)mg356583
26ALA (Axit alpha linolenic)mg22.937.5
27Carbohydrateg11.518.8
28Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.470.77
30Vitamin AIU6331036
31Vitamin D3IU110181
32Vitamin EIU1.822.98
33Vitamin K1µg4.898
34Vitamin Cmg4472
35Vitamin B1µg358585
36Vitamin B2µg480786
37Niacinµg24143950
38Axit Pantothenicµg14942444
39Vitamin B6µg208341
40Axit folicµg51.283.8
41Vitamin B12µg0.530.87
42Biotinµg5.959.73
44Natrimg57.895
45Kalimg157257
46Canximg116190
47Phốt phomg146239
48Magiêmg11.919.4
49I-ốtµg27.444.9
50Kẽmmg1.973.23
51Đồngµg37.961.9
52Manganµg135221
53Selenµg6.711
54Molypdenµg1.832.99

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 2+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal488220
2Đạm/Proteing16.57.43
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg2410.8
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg53.424
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa non/Colostrummg10045
26IgGmg209
28Vitamin AIU1333600
29Vitamin D3IU18784.1
30Vitamin EIU8.323.74
31Vitamin K1µg14.76.63
32Vitamin Cmg61.727.7
33Vitamin B1µg448202
34Vitamin B2µg938422
35Niacinµg69113110
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1943874
37Vitamin B6µg789355
38Axit folic/Folic acidµg11351
39Vitamin B12µg1.540.69
40Biotinµg11.95.36
42Natri/Sodiummg261117
43Kali/Potassiummg455205
44Clo/Chloridemg522235
45Canxi/Calciummg586264
46Phốt pho/Phosphorusmg420189
47Magiê/Magnesiummg6529.3
48Sắt/Ironmg5.042.27
49Kẽm/Zincmg7.23.24
50Mangan/Manganeseµg622280
51Đồng/Copperµg16071.8
52I-ốt/Iodineµg10245.9
53Selen/Seleniumµg5.92.66
54Crôm/Chromiumµg4.131.86
55Molypden/Molybdenumµg18.98.49

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 1+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal491221
2Đạm/Proteing16.57.4
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg24.611.1
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg52.823.7
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa non/Colostrummg10045
26IgGmg209
28Vitamin AIU1247560
29Vitamin D3IU16574.4
30Vitamin EIU7.283.28
31Vitamin K1µg12.65.68
32Vitamin Cmg53.824.2
33Vitamin B1µg393177
34Vitamin B2µg871392
35Niacinµg59882695
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1772798
37Vitamin B6µg696313
38Axit folic/Folic acidµg97.243.8
39Vitamin B12µg1.430.64
40Biotinµg11.25.05
42Natri/Sodiummg262118
43Kali/Potassiummg455205
44Clo/Chloridemg522235
45Canxi/Calciummg586264
46Phốt pho/Phosphorusmg420189
47Magiê/Magnesiummg6529.3
48Sắt/Ironmg5.042.27
49Kẽm/Zincmg7.23.24
50Mangan/Manganeseµg622280
51Đồng/Copperµg16071.8
52I-ốt/Iodineµg10245.9
53Selen/Seleniumµg5.92.66
54Crôm/Chromiumµg4.131.86
55Molypden/Molybdenumµg18.98.49
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal49368
2Đạm/Proteing111.52
3Lysin/Lysinemg866120
4Leucin/Leucinemg1082149
5Isoleucin/Isoleucinemg71298.3
6Valin/Valinemg828114
7Arginin/Argininemg31142.9
8Histidin/Histidinemg24934.3
9Phenylalanin/Phenylalaninemg39854.9
10Tyrosin/Tyrosinemg23232.1
11Threonin/Threoninemg60483.4
12Methionin/Methioninemg19727.2
13Tryptophan/Tryptophanmg1212167
14Cystin/Cystinemg16222.3
15Axit glutamic/Glutamic acidmg2102290
16Axit aspartic/Aspartic acidmg923127
17Glycin/Glycinemg17023.5
18Alanin/Alaninemg50469.5
19Prolin/Prolinemg746103
20Serin/Serinemg59482
21Chất béo/Lipidg22.63.12
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg34147.1
23LA (Linoleic acid)mg2234308
24DHA (Docosahexaenoic acid)mg152.07
25ARA (Arachidonic acid)mg152.07
26Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg61.98.54
27Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g10.14
28Sữa non/Colostrummg10013.8
29IgGmg202.76
30Inositolmg35.14.84
31L-Carnitin/L-Carnitinemg14.41.99
32Taurin/Taurinemg28.83.97
33Cholin/Cholinemg11315.6
35Vitamin AIU1897262
36Vitamin D3IU27638
37Vitamin EIU13.21.82
38Vitamin K1µg43.45.99
39Vitamin Cmg96.613.3
40Vitamin B1µg66992.3
41Vitamin B2µg730101
42Niacinµg3881536
43Axit pantothenic/Pantothenic acidµg3360464
44Vitamin B6µg52272
45Axit folic/Folic acidµg88.612.2
46Vitamin B12µg2.590.36
47Biotinµg17.72.44
49Natri/Sodiummg15421.3
50Kali/Potassiummg54374.9
51Clo/Chloridemg38252.8
52Canxi/Calciummg59081.5
53Phốt pho/Phosphorusmg37151.2
54Magiê/Magnesiummg51.87.14
55Sắt/Ironmg4.830.67
56Kẽm/Zincmg4.090.57
57Mangan/Manganeseµg74.410.3
58Đồng/Copperµg26336.3
59I-ốt/Iodineµg92.712.8
60Selen/Seleniumµg9.521.31

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 0+

STEP 0+
0-12 THÁNG

STEP 1+
1-2 TUỔI

STEP 2+
2-10 TUỔI

SỮA BỘT
PHA SẴN

Sữa pha sẵn

METACARE ECO
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.3141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg191312
4Leucinmg269441
5Isoleucinmg147241
6Valinmg176288
7Argininmg99.4163
8Histidinmg80.6132
9Phenylalaninmg136223
10Tyrosinmg64.9106
11Threoninmg128209
12Methioninmg80.2131
13Tryptophanmg40.165.6
14Chất béog3.575.85
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.2
16LA (Linoleic acid)mg152249
17Omega 3mg2032.7
18Omega 6mg154252
19Carbohydrate tổngg10.216.6
20Sữa non (Colostrum)mg10.917.9
21Taurinmg7.9613
22Cholinmg8.2613.5
24Vitamin AIU177290
25Vitamin D3IU48.278.9
26Vitamin EIU1.292.11
27Vitamin K1µg3.165.18
28Vitamin Cmg1.923.14
29Vitamin B1µg84137
30Vitamin B2µg153251
31Niacinµg7731265
32Axit pantothenicµg387633
33Vitamin B6µg108177
34Axit folicµg2236.1
35Vitamin B12µg0.360.58
36Biotinµg4.877.97
38Natrimg46.776.4
39Kalimg149243
40Canximg159260
41Phốt phomg111181
42Magiêmg12.821
43Kẽmmg0.490.8
44Manganµg84.4138
45Đồngµg36.159.1
46I-ốtµg6.7811.1
47Selenµg1.392.27

METACARE GROW 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal434173
2Chất đạm/Protein g 15.56.2
3Chất béo/Lipid g 156
4DHA mg 208
5Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate g 6124.4
6Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
7Prebiotics (FOS/Inulin)g31.2
8Sữa non/Colostrum mg 10040
9IgG mg 208
10Nucleotit/Nucleotides mg 208
11Taurin/Taurine mg 37.114.8
12Cholin/Choline mg 12148.4
14Vitamin AIU843337
15Vitamin D3IU278111
16Vitamin EIU7.272.91
17Vitamin K1µg17.67.03
18Vitamin K2 (MK7)µg3815.2
19Vitamin Cmg69.827.9
20Vitamin B1µg431172
21Vitamin B2µg1039416
22Niacinµg67732709
23Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1729692
24Vitamin B6µg783313
25Axit folic/Folic acidµg13252.6
26Vitamin B12µg1.640.66
27Biotinµg8.363.35
29Natri/Sodiummg19276.7
30Kali/Potassiummg428171
31Clo/Chloridemg491196
32Canxi/Calciummg622249
33Phốt pho/Phosphorusmg421168
34Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio1.481.48
35Magiê/Magnesiummg5421.6
36Sắt/Ironmg9.163.66
37Kẽm/Zincmg5.82.32
38Mangan/Manganeseµg443177
39Đồng/Copperµg14658.5
40I-ốt/Iodineµg15060
41Selen/Seleniumµg28.111.2
42Crôm/Chromiumµg7.022.81
43Molypden/Molybdenumµg6.352.54

METACARE GROW 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing16.26.48
3Chất béo/Lipidg176.8
4DHAmg3012
5Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg5823.2
6Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
7Prebiotics (FOS/Inulin)g31.2
8Sữa non/Colostrummg10040
9IgGmg208
10Nucleotit/Nucleotidesmg218.4
11Taurin/Taurinemg37.915.2
12Cholin/Cholinemg13654.5
14Vitamin AIU675270
15Vitamin D3IU19477.4
16Vitamin EIU5.512.2
17Vitamin K1µg13.35.32
18Vitamin K2 (MK7)µg3815.2
19Vitamin Cmg58.323.3
20Vitamin B1µg359143
21Vitamin B2µg881352
22Niacinµg52042081
23Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1451580
24Vitamin B6µg607243
25Axit folic/Folic acidµg98.839.5
26Vitamin B12µg1.410.56
27Biotinµg6.872.75
29Natri/Sodiummg19578.2
30Kali/Potassiummg481192
31Clo/Chloridemg525210
32Canxi/Calciummg662265
33Phốt pho/Phosphorusmg455182
34Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio1.451.45
35Magiê/Magnesiummg5321.2
36Sắt/Ironmg9.823.93
37Kẽm/Zincmg5.82.32
38Mangan/Manganeseµg337135
39Đồng/Copperµg10943.7
40I-ốt/Iodineµg16566
41Selen/Seleniumµg23.29.28
42Crôm/Chromiumµg6.732.69
43Molypden/Molybdenumµg4.81.92

METACARE GROW 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal455182
1Năng lượng/Energykcal451180
2Đạm/Proteing156
2Đạm/Proteing156
3Lysin/Lysinemg1168467
3Lysin/Lysinemg1168467
4Chất béo/Lipidg16.46.56
4Chất béo/Lipidg15.76.28
5DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
5DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
6Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg62.224.9
6Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg62.825.1
7Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)mg500200
7Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)mg500200
8Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
8Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
9Taurin/Taurinemg35.114
9Taurin/Taurinemg38.515.4
10Cholin/Cholinemg11345.2
10Cholin/Cholinemg11345.2
12Vitamin AIU1312525
12Vitamin AIU1354542
13Vitamin D3IU377151
13Vitamin D3IU378151
14Vitamin EIU5.112.04
14Vitamin EIU6.222.49
15Vitamin K1µg9.93.96
15Vitamin K1µg11.44.56
16Vitamin K2µg4016
16Vitamin K2µg4016
17Vitamin Cmg44.417.8
17Vitamin Cmg5020
18Vitamin B1µg266106
18Vitamin B1µg319128
19Vitamin B2µg690276
19Vitamin B2µg786314
20Niacin µg44681787
20Niacin µg50992040
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1605642
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1743697
22Vitamin B6µg543217
22Vitamin B6µg646258
23Axit folic/Folic acidµg7530
23Axit folic/Folic acidµg86.434.6
24Vitamin B12µg1.270.51
24Vitamin B12µg1.360.54
25Biotinµg10.44.16
25Biotinµg114.4
27Natri/Sodiummg24598
27Natri/Sodiummg24698.4
28Kali/Potassiummg369148
28Kali/Potassiummg368147
29Clo/Chloridemg450180
29Clo/Chloridemg450180
30Canxi/Calciummg1100440
30Canxi/Calciummg1100440
31Phốt pho/Phosphorusmg576230
31Phốt pho/Phosphorusmg583233
32Magiê/Magnesiummg80.232.1
32Magiê/Magnesiummg80.232.1
33Sắt/Ironmg7.73.08
33Sắt/Ironmg7.73.08
34Kẽm/Zincmg7.312.92
34Kẽm/Zincmg7.132.85
35Mangan/Manganeseµg295118
35Mangan/Manganeseµg339136
36Đồng/Copperµg11847.2
36Đồng/Copperµg12851.2
37I-ốt/Iodineµg52.320.9
37I-ốt/Iodineµg60.424.2
38Selen/Seleniumµg20.38.12
38Selen/Seleniumµg22.59
39Crôm/Chromiumµg6.952.78
39Crôm/Chromiumµg7.392.96
40Molypden/Molybdenumµg15.36.12
40Molypden/Molybdenumµg15.96.36

Từ 2 tuổi

1 - 2 tuổi

0 - 12 tháng

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Từ 2 tuổi

1 - 2 tuổi

0 - 12 tháng

Sữa pha sẵn

METACARE ECO
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.3141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg191312
4Leucinmg269441
5Isoleucinmg147241
6Valinmg176288
7Argininmg99.4163
8Histidinmg80.6132
9Phenylalaninmg136223
10Tyrosinmg64.9106
11Threoninmg128209
12Methioninmg80.2131
13Tryptophanmg40.165.6
14Chất béog3.575.85
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.2
16LA (Linoleic acid)mg152249
17Omega 3mg2032.7
18Omega 6mg154252
19Carbohydrate tổngg10.216.6
20Sữa non (Colostrum)mg10.917.9
21Taurinmg7.9613
22Cholinmg8.2613.5
24Vitamin AIU177290
25Vitamin D3IU48.278.9
26Vitamin EIU1.292.11
27Vitamin K1µg3.165.18
28Vitamin Cmg1.923.14
29Vitamin B1µg84137
30Vitamin B2µg153251
31Niacinµg7731265
32Axit pantothenicµg387633
33Vitamin B6µg108177
34Axit folicµg2236.1
35Vitamin B12µg0.360.58
36Biotinµg4.877.97
38Natrimg46.776.4
39Kalimg149243
40Canximg159260
41Phốt phomg111181
42Magiêmg12.821
43Kẽmmg0.490.8
44Manganµg84.4138
45Đồngµg36.159.1
46I-ốtµg6.7811.1
47Selenµg1.392.27

METACARE GROW 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal434173
2Chất đạm/Protein g 15.56.2
3Chất béo/Lipid g 156
4DHA mg 208
5Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate g 6124.4
6Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
7Prebiotics (FOS/Inulin)g31.2
8Sữa non/Colostrum mg 10040
9IgG mg 208
10Nucleotit/Nucleotides mg 208
11Taurin/Taurine mg 37.114.8
12Cholin/Choline mg 12148.4
14Vitamin AIU843337
15Vitamin D3IU278111
16Vitamin EIU7.272.91
17Vitamin K1µg17.67.03
18Vitamin K2 (MK7)µg3815.2
19Vitamin Cmg69.827.9
20Vitamin B1µg431172
21Vitamin B2µg1039416
22Niacinµg67732709
23Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1729692
24Vitamin B6µg783313
25Axit folic/Folic acidµg13252.6
26Vitamin B12µg1.640.66
27Biotinµg8.363.35
29Natri/Sodiummg19276.7
30Kali/Potassiummg428171
31Clo/Chloridemg491196
32Canxi/Calciummg622249
33Phốt pho/Phosphorusmg421168
34Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio1.481.48
35Magiê/Magnesiummg5421.6
36Sắt/Ironmg9.163.66
37Kẽm/Zincmg5.82.32
38Mangan/Manganeseµg443177
39Đồng/Copperµg14658.5
40I-ốt/Iodineµg15060
41Selen/Seleniumµg28.111.2
42Crôm/Chromiumµg7.022.81
43Molypden/Molybdenumµg6.352.54

METACARE GROW 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal442177
2Chất đạm/Proteing16.26.48
3Chất béo/Lipidg176.8
4DHAmg3012
5Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg5823.2
6Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
7Prebiotics (FOS/Inulin)g31.2
8Sữa non/Colostrummg10040
9IgGmg208
10Nucleotit/Nucleotidesmg218.4
11Taurin/Taurinemg37.915.2
12Cholin/Cholinemg13654.5
14Vitamin AIU675270
15Vitamin D3IU19477.4
16Vitamin EIU5.512.2
17Vitamin K1µg13.35.32
18Vitamin K2 (MK7)µg3815.2
19Vitamin Cmg58.323.3
20Vitamin B1µg359143
21Vitamin B2µg881352
22Niacinµg52042081
23Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1451580
24Vitamin B6µg607243
25Axit folic/Folic acidµg98.839.5
26Vitamin B12µg1.410.56
27Biotinµg6.872.75
29Natri/Sodiummg19578.2
30Kali/Potassiummg481192
31Clo/Chloridemg525210
32Canxi/Calciummg662265
33Phốt pho/Phosphorusmg455182
34Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio1.451.45
35Magiê/Magnesiummg5321.2
36Sắt/Ironmg9.823.93
37Kẽm/Zincmg5.82.32
38Mangan/Manganeseµg337135
39Đồng/Copperµg10943.7
40I-ốt/Iodineµg16566
41Selen/Seleniumµg23.29.28
42Crôm/Chromiumµg6.732.69
43Molypden/Molybdenumµg4.81.92

METACARE GROW 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal455182
1Năng lượng/Energykcal451180
2Đạm/Proteing156
2Đạm/Proteing156
3Lysin/Lysinemg1168467
3Lysin/Lysinemg1168467
4Chất béo/Lipidg16.46.56
4Chất béo/Lipidg15.76.28
5DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
5DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
6Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg62.224.9
6Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg62.825.1
7Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)mg500200
7Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)mg500200
8Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
8Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
9Taurin/Taurinemg35.114
9Taurin/Taurinemg38.515.4
10Cholin/Cholinemg11345.2
10Cholin/Cholinemg11345.2
12Vitamin AIU1312525
12Vitamin AIU1354542
13Vitamin D3IU377151
13Vitamin D3IU378151
14Vitamin EIU5.112.04
14Vitamin EIU6.222.49
15Vitamin K1µg9.93.96
15Vitamin K1µg11.44.56
16Vitamin K2µg4016
16Vitamin K2µg4016
17Vitamin Cmg44.417.8
17Vitamin Cmg5020
18Vitamin B1µg266106
18Vitamin B1µg319128
19Vitamin B2µg690276
19Vitamin B2µg786314
20Niacin µg44681787
20Niacin µg50992040
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1605642
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1743697
22Vitamin B6µg543217
22Vitamin B6µg646258
23Axit folic/Folic acidµg7530
23Axit folic/Folic acidµg86.434.6
24Vitamin B12µg1.270.51
24Vitamin B12µg1.360.54
25Biotinµg10.44.16
25Biotinµg114.4
27Natri/Sodiummg24598
27Natri/Sodiummg24698.4
28Kali/Potassiummg369148
28Kali/Potassiummg368147
29Clo/Chloridemg450180
29Clo/Chloridemg450180
30Canxi/Calciummg1100440
30Canxi/Calciummg1100440
31Phốt pho/Phosphorusmg576230
31Phốt pho/Phosphorusmg583233
32Magiê/Magnesiummg80.232.1
32Magiê/Magnesiummg80.232.1
33Sắt/Ironmg7.73.08
33Sắt/Ironmg7.73.08
34Kẽm/Zincmg7.312.92
34Kẽm/Zincmg7.132.85
35Mangan/Manganeseµg295118
35Mangan/Manganeseµg339136
36Đồng/Copperµg11847.2
36Đồng/Copperµg12851.2
37I-ốt/Iodineµg52.320.9
37I-ốt/Iodineµg60.424.2
38Selen/Seleniumµg20.38.12
38Selen/Seleniumµg22.59
39Crôm/Chromiumµg6.952.78
39Crôm/Chromiumµg7.392.96
40Molypden/Molybdenumµg15.36.12
40Molypden/Molybdenumµg15.96.36

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

NUTRICARE - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA DINH DƯỠNG Y HỌC

Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn

Tăng cân cao khỏe Colos24h Grow Plus

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Sản phẩm nổi bật và quy cách đóng gói

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.