ĐƯỜNG HUYẾT CÂN BẰNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal437197
2Đạm/Proteing209
3Chất béo/Lipid g17.47.83
4 MUFA mg56362536
5 PUFA mg2107948
6 Omega 3 mg22299.9
7 Omega 6 mg1523685
8Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate g 5323.9
9 Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)/Prebiotics (FOS/Inulin) g 4.562.05
10 Polyols g 146.3
11Taurin/Taurinemg8.623.88
13Vitamin AIU1337602
14Vitamin D3IU359162
15Vitamin EIU12.65.67
16Vitamin K1µg20.79.32
17Vitamin Cmg76.634.5
18Vitamin B1µg773348
19Vitamin B2µg548247
20Niacinµg92214149
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg33181493
22Vitamin B6µg1130509
23Axit folic/Folic acidµg86.138.7
24Vitamin B12µg4.942.22
25Biotinµg24.411
26Cholin/Cholinemg42.118.9
28Natri/Sodiummg239108
29Kali/Potassiummg22299.9
30Clo/Chloridemg364164
31Canxi/Calciummg490221
32Phốt pho/Phosphorusmg231104
33Magiê/Magnesiummg67.530.4
34Sắt/Ironmg3.311.49
35Kẽm/Zincmg13.15.9
36Mangan/Manganeseµg946426
37Đồng/Copperµg291131
38I-ốt/Iodineµg48.721.9
39Selen/Seleniumµg16.47.38
40Crôm/Chromiumµg53.724.2
41Molypden/Molybdenumµg17.37.79
STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180mlTrong 220ml
1Năng lượngkcal96157192
2Proteing4.437.258.86
3Argininmg4065.580
4Axit Glutamicmg250409500
5BCAAmg98616131972
6Béog4.116.738.22
7MUFAmg118319362366
8PUFAmg233381466
9Carbohydrate tổngg1219.624
10Polyolsg2.23.64.4
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.981.61.96
13Vitamin AIU5488971096
14Vitamin D3IU180295360
15Vitamin EIU2.964.845.92
16Vitamin K1μg3.55.737
17Vitamin Cmg20.733.941.4
18Vitamin B1μg191313382
19Vitamin B2μg345565690
20Niacinμg175528723510
21Axit Pantothenicμg442723884
22Vitamin B6μg147241294
23Axit Folicμg32.753.565.4
24Vitamin B12μg0.420.690.84
25Biotinμg1.21.962.4
26Cholinmg13.722.427.4
28Natrimg43.771.587.4
29Clomg101165202
30Kalimg154252308
31Canximg138226276
32Phốt phomg112183224
33Magiêmg20.533.541
34Sắtmg0.721.181.44
35Kẽmmg2.43.934.8
36Manganμg95.9157192
37Đồngμg27.945.755.8
38I ốtμg30.650.161.2
39Selenμg6.210.112.4
40Crômμg8.6614.217.3
41Molypdenμg1.312.142.62

GỬI THÔNG TIN

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal437197
2Đạm/Proteing209
3Chất béo/Lipid g17.47.83
4 MUFA mg56362536
5 PUFA mg2107948
6 Omega 3 mg22299.9
7 Omega 6 mg1523685
8Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate g 5323.9
9 Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)/Prebiotics (FOS/Inulin) g 4.562.05
10 Polyols g 146.3
11Taurin/Taurinemg8.623.88
13Vitamin AIU1337602
14Vitamin D3IU359162
15Vitamin EIU12.65.67
16Vitamin K1µg20.79.32
17Vitamin Cmg76.634.5
18Vitamin B1µg773348
19Vitamin B2µg548247
20Niacinµg92214149
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg33181493
22Vitamin B6µg1130509
23Axit folic/Folic acidµg86.138.7
24Vitamin B12µg4.942.22
25Biotinµg24.411
26Cholin/Cholinemg42.118.9
28Natri/Sodiummg239108
29Kali/Potassiummg22299.9
30Clo/Chloridemg364164
31Canxi/Calciummg490221
32Phốt pho/Phosphorusmg231104
33Magiê/Magnesiummg67.530.4
34Sắt/Ironmg3.311.49
35Kẽm/Zincmg13.15.9
36Mangan/Manganeseµg946426
37Đồng/Copperµg291131
38I-ốt/Iodineµg48.721.9
39Selen/Seleniumµg16.47.38
40Crôm/Chromiumµg53.724.2
41Molypden/Molybdenumµg17.37.79
STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180mlTrong 220ml
1Năng lượngkcal96157192
2Proteing4.437.258.86
3Argininmg4065.580
4Axit Glutamicmg250409500
5BCAAmg98616131972
6Béog4.116.738.22
7MUFAmg118319362366
8PUFAmg233381466
9Carbohydrate tổngg1219.624
10Polyolsg2.23.64.4
11Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.981.61.96
13Vitamin AIU5488971096
14Vitamin D3IU180295360
15Vitamin EIU2.964.845.92
16Vitamin K1μg3.55.737
17Vitamin Cmg20.733.941.4
18Vitamin B1μg191313382
19Vitamin B2μg345565690
20Niacinμg175528723510
21Axit Pantothenicμg442723884
22Vitamin B6μg147241294
23Axit Folicμg32.753.565.4
24Vitamin B12μg0.420.690.84
25Biotinμg1.21.962.4
26Cholinmg13.722.427.4
28Natrimg43.771.587.4
29Clomg101165202
30Kalimg154252308
31Canximg138226276
32Phốt phomg112183224
33Magiêmg20.533.541
34Sắtmg0.721.181.44
35Kẽmmg2.43.934.8
36Manganμg95.9157192
37Đồngμg27.945.755.8
38I ốtμg30.650.161.2
39Selenμg6.210.112.4
40Crômμg8.6614.217.3
41Molypdenμg1.312.142.62

GỬI THÔNG TIN

NUTRICARE - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA DINH DƯỠNG Y HỌC

Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS SỮA BỘT PHA SẴN

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal110180
2Proteing3.435.61
3Lysinmg244400
4Leucinmg305500
5Isoleucinmg172282
6Valinmg197322
7Argininmg120197
8Histidinmg92.3151
9Phenylalaninmg163266
10Tyrosinmg127208
11Threoninmg149244
12Methioninmg93.8154
13Tryptophanmg46.976.8
14Cystinmg32.853.7
15Axit glutamicmg6281027
16Axit asparticmg253415
17Glycinmg64.3105
18Alaninmg112183
19Prolinmg328537
20Serinmg184301
21Sữa non (Colostrum)mg1118
22Cholinmg13.522.1
23Béog5.428.86
24DHAmg3.195.22
25LA (Axit linoleic)mg356583
26ALA (Axit alpha linolenic)mg22.937.5
27Carbohydrateg11.518.8
28Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.470.77
30Vitamin AIU6331036
31Vitamin D3IU110181
32Vitamin EIU1.822.98
33Vitamin K1µg4.898
34Vitamin Cmg4472
35Vitamin B1µg358585
36Vitamin B2µg480786
37Niacinµg24143950
38Axit Pantothenicµg14942444
39Vitamin B6µg208341
40Axit folicµg51.283.8
41Vitamin B12µg0.530.87
42Biotinµg5.959.73
44Natrimg57.895
45Kalimg157257
46Canximg116190
47Phốt phomg146239
48Magiêmg11.919.4
49I-ốtµg27.444.9
50Kẽmmg1.973.23
51Đồngµg37.961.9
52Manganµg135221
53Selenµg6.711
54Molypdenµg1.832.99

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 2+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal488220
2Đạm/Proteing16.57.43
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg2410.8
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg53.424
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa non/Colostrummg10045
26IgGmg209
28Vitamin AIU1333600
29Vitamin D3IU18784.1
30Vitamin EIU8.323.74
31Vitamin K1µg14.76.63
32Vitamin Cmg61.727.7
33Vitamin B1µg448202
34Vitamin B2µg938422
35Niacinµg69113110
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1943874
37Vitamin B6µg789355
38Axit folic/Folic acidµg11351
39Vitamin B12µg1.540.69
40Biotinµg11.95.36
42Natri/Sodiummg261117
43Kali/Potassiummg455205
44Clo/Chloridemg522235
45Canxi/Calciummg586264
46Phốt pho/Phosphorusmg420189
47Magiê/Magnesiummg6529.3
48Sắt/Ironmg5.042.27
49Kẽm/Zincmg7.23.24
50Mangan/Manganeseµg622280
51Đồng/Copperµg16071.8
52I-ốt/Iodineµg10245.9
53Selen/Seleniumµg5.92.66
54Crôm/Chromiumµg4.131.86
55Molypden/Molybdenumµg18.98.49

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 1+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal491221
2Đạm/Proteing16.57.4
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg24.611.1
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg52.823.7
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa non/Colostrummg10045
26IgGmg209
28Vitamin AIU1247560
29Vitamin D3IU16574.4
30Vitamin EIU7.283.28
31Vitamin K1µg12.65.68
32Vitamin Cmg53.824.2
33Vitamin B1µg393177
34Vitamin B2µg871392
35Niacinµg59882695
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1772798
37Vitamin B6µg696313
38Axit folic/Folic acidµg97.243.8
39Vitamin B12µg1.430.64
40Biotinµg11.25.05
42Natri/Sodiummg262118
43Kali/Potassiummg455205
44Clo/Chloridemg522235
45Canxi/Calciummg586264
46Phốt pho/Phosphorusmg420189
47Magiê/Magnesiummg6529.3
48Sắt/Ironmg5.042.27
49Kẽm/Zincmg7.23.24
50Mangan/Manganeseµg622280
51Đồng/Copperµg16071.8
52I-ốt/Iodineµg10245.9
53Selen/Seleniumµg5.92.66
54Crôm/Chromiumµg4.131.86
55Molypden/Molybdenumµg18.98.49
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal49368
2Đạm/Proteing111.52
3Lysin/Lysinemg866120
4Leucin/Leucinemg1082149
5Isoleucin/Isoleucinemg71298.3
6Valin/Valinemg828114
7Arginin/Argininemg31142.9
8Histidin/Histidinemg24934.3
9Phenylalanin/Phenylalaninemg39854.9
10Tyrosin/Tyrosinemg23232.1
11Threonin/Threoninemg60483.4
12Methionin/Methioninemg19727.2
13Tryptophan/Tryptophanmg1212167
14Cystin/Cystinemg16222.3
15Axit glutamic/Glutamic acidmg2102290
16Axit aspartic/Aspartic acidmg923127
17Glycin/Glycinemg17023.5
18Alanin/Alaninemg50469.5
19Prolin/Prolinemg746103
20Serin/Serinemg59482
21Chất béo/Lipidg22.63.12
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg34147.1
23LA (Linoleic acid)mg2234308
24DHA (Docosahexaenoic acid)mg152.07
25ARA (Arachidonic acid)mg152.07
26Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg61.98.54
27Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) Prebiotics (FOS/Inulin)g10.14
28Sữa non/Colostrummg10013.8
29IgGmg202.76
30Inositolmg35.14.84
31L-Carnitin/L-Carnitinemg14.41.99
32Taurin/Taurinemg28.83.97
33Cholin/Cholinemg11315.6
35Vitamin AIU1897262
36Vitamin D3IU27638
37Vitamin EIU13.21.82
38Vitamin K1µg43.45.99
39Vitamin Cmg96.613.3
40Vitamin B1µg66992.3
41Vitamin B2µg730101
42Niacinµg3881536
43Axit pantothenic/Pantothenic acidµg3360464
44Vitamin B6µg52272
45Axit folic/Folic acidµg88.612.2
46Vitamin B12µg2.590.36
47Biotinµg17.72.44
49Natri/Sodiummg15421.3
50Kali/Potassiummg54374.9
51Clo/Chloridemg38252.8
52Canxi/Calciummg59081.5
53Phốt pho/Phosphorusmg37151.2
54Magiê/Magnesiummg51.87.14
55Sắt/Ironmg4.830.67
56Kẽm/Zincmg4.090.57
57Mangan/Manganeseµg74.410.3
58Đồng/Copperµg26336.3
59I-ốt/Iodineµg92.712.8
60Selen/Seleniumµg9.521.31

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 0+

STEP 0+
0-12 THÁNG

STEP 1+
1-2 TUỔI

STEP 2+
2-10 TUỔI

SỮA BỘT
PHA SẴN

MENU

Trang chủ

Vai trò của miễn dịch

Giải pháp dinh dưỡng

Đăng ký nhận quà miễn phí

GỬI THÔNG TIN

Nhận tư vấn dinh dưỡng
Đặt mua sữa Coloscare

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

CHUYÊN GIA TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐƯỜNG HUYẾT CÂN BẰNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA