ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
29/11/2019 / 847 lượt view

Công bố sản phẩm

 

STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố Bản tự công bố sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm
1 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀO Thực phẩm bổ sung T18/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem
2 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG CAM  Thực phẩm bổ sung T17/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem
3 SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG DÂU  Thực phẩm bổ sung  T19/NUTRICARE/2019  29/10/2019 Xem Xem
4 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW Thực phẩm bổ sung T20/NUTRICARE/2019  18/12/2019 Xem Xem
5 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KID Thực phẩm bổ sung T21/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem
6 NUTRICARE KIDNEY 1 Thực phẩm bổ sung T26/NUTRICARE/2019  04/12/2019 Xem Xem
7 NUTRICARE KIDNEY 2 Thực phẩm bổ sung T27/NUTRICARE/2019  05/12/2019 Xem Xem
8 LEANMAX RENA GOLD 1 Thực phẩm bổ sung T28/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem
9 LEANMAX RENA GOLD 2 Thực phẩm bổ sung T29/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem
10 SMARTA MOM VỊ VIỆT QUẤT Thực phẩm bổ sung T31/NUTRICARE/2019 27/12/2019 Xem Xem
11 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
COLOSCARE 1+
Thực phẩm bổ sung T05/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem
12 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOSCARE ADULT Thực phẩm bổ sung T14/NUTRICARE/2020 03/04/2020 Xem Xem
13 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2020 13/02/2020 Xem Xem
14 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANKID 100+BA
Thực phẩm bổ sung T02/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem
15 METAMAX GOLD Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem
16 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANMAX
Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 Xem Xem
17 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem 
18 SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN NUTRICARE GOLD Thực phẩm bổ sung T33/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem
19 SỮA HẠT NUNUT Thực phẩm bổ sung T32/NUTRICARE/2019 13/02/2020 Xem Xem