DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN
PHỤC HỒI SỨC KHỎE NHANH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA

GỬI THÔNG TIN

TƯ VẤN SẢN PHẨM

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal447210
2Đạm/Proteing18.38.6
3BCAAmg33291565
4Argininemg900423
5Methioninemg13463.2
6Chất béo/Fatg15.97.47
7MUFAmg49312318
8PUFAmg1341630
9Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg6028.2
10Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g3.61.69
11Lactiummg5023.5
12CaHMBmg500235
13HMBmg410193
15Vitamin AIU1753824
16Vitamin D3IU472222
17Vitamin EIU16.77.85
18Vitamin K1µg27.112.7
19Vitamin Cmg10047.1
20Vitamin B1µg1014477
21Vitamin B2µg733344
22Niacinµg120685672
23Axit Pantothenic/Pantothenic acidµg43412040
24Vitamin B6µg1480695
25Axit Folic/Folic acidµg10951
26Vitamin B12µg6.63.1
27Biotinµg32.515.3
29Natri/Sodiummg234110
30Kali/Potassiummg18285.4
31Clo/Chloridemg346163
32Canxi/Calciummg690324
33Phốt pho/Phosphorusmg260122
34Magiê/Magnesiummg74.134.8
35Sắt/Ironmg3.41.6
36Kẽm/Zincmg14.56.82
37Mangan/Manganeseµg1100517
38Đồng/Copperµg303142
39I ốt/Iodineµg54.225.5
40Selen/Seleniumµg18.78.79
41Crôm/Chromiumµg19.39.07
42Molypden/Molybdenumµg19.29.02
STTThành phầnĐơn vịTrong 180 ml
1Năng lượngkcal180
2Proteing7.28
3Arginineg0.33
4Axit Glutamicg1.64
5BCAAsmg1707.5
6Béog6.59
7MUFAmg2123.3
8PUFAmg380.6
9Carbohydrate tổngg23.9
10FOS/ Inuling1.72
11Lactiummg19.8
13Vitamin AIU959.2
14Vitamin D3IU191.8
15Vitamin EIU7.33
16Vitamin Kmcg8.31
17Vitamin Cmg38.8
18Vitamin B1mcg569.6
19Vitamin B2mcg547.04
20Vitamin B3mcg3991.4
21Vitamin B5mcg2122.4
22Vitamin B6mcg353.6
23Axit folicmcg78.61
24Vitamin B12mcg0.44
25Biotinmcg5.33
27Natrimg25.7
28Kalimg188.5
29Canximg209.6
30Phốt phomg199.8
31Magiemg9.93
32Sắtmg0.95
33I ốtmcg48.6
34Kẽmmg3.22
35Đồngmcg61.5
36Manganmcg227
37Selenmcg12.6
38Molypdenmcg3.1
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal447210
2Đạm/Proteing18.38.6
3BCAAmg33291565
4Argininemg900423
5Methioninemg13463.2
6Chất béo/Fatg15.97.47
7MUFAmg49312318
8PUFAmg1341630
9Carbohydrate tổng/Total Carbohydrateg6028.2
10Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g3.61.69
11Lactiummg5023.5
12CaHMBmg500235
13HMBmg410193
15Vitamin AIU1753824
16Vitamin D3IU472222
17Vitamin EIU16.77.85
18Vitamin K1µg27.112.7
19Vitamin Cmg10047.1
20Vitamin B1µg1014477
21Vitamin B2µg733344
22Niacinµg120685672
23Axit Pantothenic/Pantothenic acidµg43412040
24Vitamin B6µg1480695
25Axit Folic/Folic acidµg10951
26Vitamin B12µg6.63.1
27Biotinµg32.515.3
29Natri/Sodiummg234110
30Kali/Potassiummg18285.4
31Clo/Chloridemg346163
32Canxi/Calciummg690324
33Phốt pho/Phosphorusmg260122
34Magiê/Magnesiummg74.134.8
35Sắt/Ironmg3.41.6
36Kẽm/Zincmg14.56.82
37Mangan/Manganeseµg1100517
38Đồng/Copperµg303142
39I ốt/Iodineµg54.225.5
40Selen/Seleniumµg18.78.79
41Crôm/Chromiumµg19.39.07
42Molypden/Molybdenumµg19.29.02
STTThành phầnĐơn vịTrong 180 ml
1Năng lượngkcal180
2Proteing7.28
3Arginineg0.33
4Axit Glutamicg1.64
5BCAAsmg1707.5
6Béog6.59
7MUFAmg2123.3
8PUFAmg380.6
9Carbohydrate tổngg23.9
10FOS/ Inuling1.72
11Lactiummg19.8
13Vitamin AIU959.2
14Vitamin D3IU191.8
15Vitamin EIU7.33
16Vitamin Kmcg8.31
17Vitamin Cmg38.8
18Vitamin B1mcg569.6
19Vitamin B2mcg547.04
20Vitamin B3mcg3991.4
21Vitamin B5mcg2122.4
22Vitamin B6mcg353.6
23Axit folicmcg78.61
24Vitamin B12mcg0.44
25Biotinmcg5.33
27Natrimg25.7
28Kalimg188.5
29Canximg209.6
30Phốt phomg199.8
31Magiemg9.93
32Sắtmg0.95
33I ốtmcg48.6
34Kẽmmg3.22
35Đồngmcg61.5
36Manganmcg227
37Selenmcg12.6
38Molypdenmcg3.1

GỬI THÔNG TIN

TƯ VẤN SẢN PHẨM

NUTRICARE - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA DINH DƯỠNG Y HỌC

Trụ sở chính : Số 8 Khu A-TT2 Him Lam, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn

DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN PHỤC HỒI SỨC KHỎE NHANH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA