Produtcs

Nutrition

English

Sữa bột, sữa pha sẵn
SMARTA GROW

Sữa dinh dưỡng trái cây
SMARTA GROW

Produtcs

Nutrition

POWDERED MILK

STTComponentsUnitPer 100 gPer serving 210 ml
1Energykcal455182
2Proteing156
3Lysinemg1168467
4Leucinemg1310524
5Isoleucinemg730292
6Valinemg870348
7Argininemg580232
8Histidinemg370148
9Phenylalaninemg610244
10Tyrosinemg520208
11Threoninemg610244
12Methioninemg320128
13Tryptophanmg19076
14Cystinemg16064
15Glutamic acidmg29701188
16Aspartic acidmg1150460
17Glycinemg300120
18Alaninemg470188
19Prolinemg1290516
20Serinemg770308
21Lipidg16.56.6
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
23Total carbohydrateg61.824.7
24Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
25Taurinemg42.116.8
26Cholinemg17068
27Vitamin AIU2130852
28Vitamin D3IU500200
29Vitamin EIU7.953.18
30Vitamin K1µg13.75.48
31Vitamin K2µg4016
32Vitamin Cmg58.723.5
33Vitamin B1µg397159
34Vitamin B2µg738295
35Niacin µg50152006
36Pantothenic acidµg1822729
37Vitamin B6µg756302
38Folic acidµg13052
39Vitamin B12µg1.50.6
40Biotinµg11.74.68
41Sodiummg268107
42Potassiummg519208
43Calciummg1100440
44Phosphorusmg608243
45Magnesiummg80.132
46Ironmg6.122.45
47Zincmg5.712.28
48Manganeseµg408163
49Copperµg13654.3
50Iodineµg66.726.7
51Seleniumµg22.48.97
52Chromiumµg8.613.45
53Molybdenumµg17.26.88

Ready-to-drink-milk

STTComponentUnitPer 110 mlPer 180 ml
1Energykcal81.7134
2Proteing2.974.85
3Lysinemg212347
4Leucinemg265433
5Isoleucinemg149244
6Valinemg171280
7Argininemg104171
8Histidinemg80.1131
9Phenylalaninemg141231
10Tyrosinemg110180
11Threoninemg129212
12Methioninemg81.4133
13Tryptophanmg40.766.6
14Cystinemg28.546.6
15Glutamic acidmg545891
16Aspartic acidmg220360
17Glycinemg55.891.3
18Alaninemg96.9159
19Prolinemg285466
20Serinemg159261
21Lipidg3.625.92
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg19.632.1
23LA (Linoleic acid)mg158259
24Omega 3mg34.456.3
25Omega 6mg161264
26DHAmg3.125.1
27Total carbohydrateg9.3815.3
28Prebiotics (FOS/Inulin)g0.10.17
29Taurinemg7.9313
30Vitamin AIU193315
31Vitamin D3IU82134
32Vitamin EIU1.462.39
33Vitamin K1µg3.25.24
34Vitamin K2µg3.916.4
35Vitamin Cmg2744.1
36Vitamin B1µg83.6137
37Vitamin B2µg152249
38Niacinµg7711262
39Pantothenic acidµg318521
40Vitamin B6µg88.7145
41Folic acidµg2235.9
42Vitamin B12µg0.350.58
43Biotinµg4.777.8
44Sodiummg40.866.8
45Potassiummg136223
46Calciummg164269
47Phosphorusmg125205
48Magnesiummg1321.2
49Zincmg0.480.79
50Manganeseµg84137
51Copperµg3658.9
52Iodineµg6.7611.1
53Seleniumµg1.382.26

POWDERED MILK

Ready-to-drink-milk

Register

Free Consultation
Registration

(*) 2 ly pha chuẩn cung cấp 100% nhu cầu Canxi hàng ngày cho trẻ từ 1-3 tuổi theo khuyến nghị của FDA Hoa Kỳ
(**) Protein từ sữa, đậu nành
(***) 1100 mg Canxi trong 100g sản phẩm

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS SỮA BỘT PHA SẴN

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal110180
2Proteing3.435.61
3Lysinmg244400
4Leucinmg305500
5Isoleucinmg172282
6Valinmg197322
7Argininmg120197
8Histidinmg92.3151
9Phenylalaninmg163266
10Tyrosinmg127208
11Threoninmg149244
12Methioninmg93.8154
13Tryptophanmg46.976.8
14Cystinmg32.853.7
15Axit glutamicmg6281027
16Axit asparticmg253415
17Glycinmg64.3105
18Alaninmg112183
19Prolinmg328537
20Serinmg184301
21Cholinmg9.4615.5
22Chất béog5.428.86
23DHAmg3.25.22
24LA (Linoleic acid)mg356583
25ALA (Alpha-linolenic acid)mg22.937.5
26Sữa Non Colos 24hmg1118
27Carbohydrate tổngg12.119.8
28Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.470.77
29Vitamin AIU6331036
30Vitamin D3IU110181
31Vitamin EIU1.822.98
32Vitamin K1µg4.898
33Vitamin Cmg4472
34Vitamin B1µg358585
35Vitamin B2µg480786
36Niacinµg24143950
37Axit Pantothenicµg13112145
38Vitamin B6µg208341
39Axit folicµg51.283.8
40Vitamin B12µg0.530.87
41Biotinµg5.959.73
42Natrimg57.894.5
43Kalimg157257
44Canximg116190
45Phốt phomg146239
46Magiêmg11.919.4
47I-ốtµg27.444.9
48Kẽmmg1.973.23
49Đồngµg37.961.9
50Manganµg135221
51Selenµg6.711
52Molypdenµg1.832.99
53Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis)Tế bào3.36 tỷ5.50 tỷ

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 2+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal488220
2Đạm/Proteing16.57.43
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg2410.8
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg53.424
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10045
26IgGmg209
27Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào11.2 x 10^95.04 x 10^9
28Vitamin AIU1333600
29Vitamin D3IU18784.1
30Vitamin EIU8.323.74
31Vitamin K1µg14.76.62
32Vitamin Cmg61.727.8
33Vitamin B1µg448202
34Vitamin B2µg938422
35Niacin µg69113110
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1943874
37Vitamin B6µg789355
38Axit folic/Folic acidµg11350.9
39Vitamin B12µg1.540.69
40Biotinµg11.95.36
41Natri/Sodiummg261117
42Kali/Potassiummg455205
43Canxi/Calciummg586264
44Phốt pho/Phosphorusmg420189
45Magiê/Magnesiummg6529.3
46Sắt/Ironmg5.042.27
47Kẽm/Zincmg7.23.24
48Mangan/Manganeseµg622280
49Đồng/Copperµg16072
50I-ốt/Iodineµg10245.9
51Selen/Seleniumµg5.92.66
52Crôm/Chromiumµg4.131.86
53Molypden/Molybdenumµg18.98.5

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 1+

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal491221
2Đạm/Proteing16.57.4
3Lysin/Lysinemg1147516
4Leucin/Leucinemg1325596
5Isoleucin/Isoleucinemg739333
6Valin/Valinemg875394
7Arginin/Argininemg614276
8Histidin/Histidinemg378170
9Phenylalanin/Phenylalaninemg626282
10Tyrosin/Tyrosinemg527237
11Threonin/Threoninemg620279
12Methionin/Methioninemg323145
13Tryptophan/Tryptophanmg19587.7
14Cystin/Cystinemg17177.1
15Axit glutamic/Glutamic acidmg29961348
16Axit aspartic/Aspartic acidmg1189535
17Glycin/Glycinemg321144
18Alanin/Alaninemg489220
19Prolin/Prolinemg1277575
20Serin/Serinemg783352
21Chất béo/Lipidg24.611.1
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg229.9
23Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg52.823.7
24Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.35
25Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10045
26IgGmg209
27Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào[object Object][object Object]
28Vitamin AIU1247561
29Vitamin D3IU16574.3
30Vitamin EIU7.283.28
31Vitamin K1µg12.65.67
32Vitamin Cmg53.824.2
33Vitamin B1µg393177
34Vitamin B2µg871392
35Niacin µg59882695
36Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1772798
37Vitamin B6µg696313
38Axit folic/Folic acidµg97.243.7
39Vitamin B12µg1.430.64
40Biotinµg11.25.04
41Natri/Sodiummg262118
42Kali/Potassiummg455205
43Canxi/Calciummg586264
44Phốt pho/Phosphorusmg420189
45Magiê/Magnesiummg6529.3
46Sắt/Ironmg5.042.27
47Kẽm/Zincmg7.23.24
48Mangan/Manganeseµg622280
49Đồng/Copperµg16072
50I-ốt/Iodineµg10245.9
51Selen/Seleniumµg5.92.66
52Crôm/Chromiumµg4.131.86
53Molypden/Molybdenumµg18.98.51
STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal49368
2Đạm/Proteing111.52
3Lysin/Lysinemg866120
4Leucin/Leucinemg1082149
5Isoleucin/Isoleucinemg71298.3
6Valin/Valinemg828114
7Arginin/Argininemg31142.9
8Histidin/Histidinemg24934.3
9Phenylalanin/Phenylalaninemg39854.9
10Tyrosin/Tyrosinemg23232.1
11Threonin/Threoninemg60483.4
12Methionin/Methioninemg19727.2
13Tryptophan/Tryptophanmg1212167
14Cystin/Cystinemg16222.3
15Axit glutamic/Glutamic acidmg2102290
16Axit aspartic/Aspartic acidmg923127
17Glycin/Glycinemg17023.5
18Alanin/Alaninemg50469.5
19Prolin/Prolinemg746103
20Serin/Serinemg59482
21Chất béo/Lipidg22.63.12
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg34147.1
23LA (Linoleic acid)mg2234308
24DHA (Docosahexaenoic acid)mg152.07
25ARA (Arachidonic acid) mg152.07
26Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg61.98.54
27Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g10.14
28Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10013.8
29IgGmg202.76
30Inositolmg35.14.84
31L-Carnitin/L-Carnitinemg14.41.99
32Taurin/Taurinemg28.83.97
33Cholin/Cholinemg11315.6
34Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.0 x 10^91.38 x 10^9
35Vitamin AIU1665230
36Vitamin D3IU27638
37Vitamin EIU13.21.82
38Vitamin K1µg43.45.99
39Vitamin Cmg96.613.3
40Vitamin B1µg66992.3
41Vitamin B2µg730101
42Niacin µg3881536
43Axit pantothenic/Pantothenic acidµg3010415
44Vitamin B6µg52272
45Axit folic/Folic acidµg88.612.2
46Vitamin B12µg1.90.26
47Biotinµg17.72.44
48Natri/Sodiummg15421.3
49Kali/Potassiummg54374.9
50Clo/Chloridemg38252.8
51Canxi/Calciummg59081.5
52Phốt pho/Phosphorusmg37151.2
53Magiê/Magnesiummg51.87.14
54Sắt/Ironmg4.830.67
55Kẽm/Zincmg4.090.57
56Mangan/Manganeseµg11015.2
57Đồng/Copperµg50569.7
58I-ốt/Iodineµg92.712.8
59Selen/Seleniumµg9.521.31

NUTRICARE COLOS24H GROW PLUS 0+

STEP 0+
0-12 THÁNG

STEP 1+
1-2 TUỔI

STEP 2+
2-10 TUỔI

SỮA BỘT
PHA SẴN

Sữa pha sẵn

METACARE ECO
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.3141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg191312
4Leucinmg269441
5Isoleucinmg147241
6Valinmg176288
7Argininmg99.4163
8Histidinmg80.6132
9Phenylalaninmg136223
10Tyrosinmg64.9106
11Threoninmg128209
12Methioninmg80.2131
13Tryptophanmg40.165.6
14Chất béog3.575.85
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.2
16LA (Linoleic acid)mg152249
17Omega 3mg2032.7
18Omega 6mg154252
19Carbohydrate tổngg10.216.6
20Sữa non (Colostrum)mg10.917.9
21Taurinmg7.9613
22Cholinmg8.2613.5
24Vitamin AIU177290
25Vitamin D3IU48.278.9
26Vitamin EIU1.292.11
27Vitamin K1µg3.165.18
28Vitamin Cmg1.923.14
29Vitamin B1µg84137
30Vitamin B2µg153251
31Niacinµg7731265
32Axit pantothenicµg387633
33Vitamin B6µg108177
34Axit folicµg2236.1
35Vitamin B12µg0.360.58
36Biotinµg4.877.97
38Natrimg46.776.4
39Kalimg149243
40Canximg159260
41Phốt phomg111181
42Magiêmg12.821
43Kẽmmg0.490.8
44Manganµg84.4138
45Đồngµg36.159.1
46I-ốtµg6.7811.1
47Selenµg1.392.27

METACARE GROW 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg197.6
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5923.6
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.114.8
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1667667
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU9.43.76
31Vitamin K1µg16.56.61
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg88.935.6
34Vitamin B1µg470188
35Vitamin B2**µg825330
36Niacin µg58702348
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2141857
38Vitamin B6**µg892357
39Axit folic/Folic acid**µg15662.4
40Vitamin B12**µg1.730.69
41Biotinµg13.65.44
43Natri/Sodiummg298119
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg539216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg8.53.4
51Mangan/Manganeseµg489196
52Đồng/Copperµg12851.4
53I-ốt/Iodineµg15260.8
54Selen/Seleniumµg26.310.5
55Crôm/Chromiumµg9.623.85
56Molypden/Molybdenumµg19.77.88

METACARE GROW 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg19.47.76
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5823.2
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.915.2
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào10.5x10^94.20x10^9
28Vitamin AIU1544618
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU7.252.9
31Vitamin K1µg12.55
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg74.129.6
34Vitamin B1µg372149
35Vitamin B2µg730292
36Niacin µg45301812
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1816726
38Vitamin B6µg714286
39Axit folic/Folic acidµg11847.3
40Vitamin B12µg1.520.61
41Biotinµg12.34.92
43Natri/Sodiummg265106
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg540216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg5.82.32
51Mangan/Manganeseµg372149
52Đồng/Copperµg10240.9
53I-ốt/Iodineµg13252.9
54Selen/Seleniumµg21.38.53
55Crôm/Chromiumµg8.453.38
56Molypden/Molybdenumµg187.2

METACARE GROW 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal451180
2Đạm/Proteing156
3Lysin/Lysinemg1168467
4Chất béo/Lipidg15.76.28
5DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
6Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg62.825.1
7Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)mg500200
8Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
9Taurin/Taurinemg38.515.4
10Cholin/Cholinemg11345.2
12Vitamin AIU1354542
13Vitamin D3IU378151
14Vitamin EIU6.222.49
15Vitamin K1µg11.44.56
16Vitamin K2µg4016
17Vitamin Cmg5020
18Vitamin B1µg319128
19Vitamin B2µg786314
20Niacin µg50992040
21Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1743697
22Vitamin B6µg646258
23Axit folic/Folic acidµg86.434.6
24Vitamin B12µg1.360.54
25Biotinµg114.4
27Natri/Sodiummg24698.4
28Kali/Potassiummg368147
29Clo/Chloridemg450180
30Canxi/Calciummg1100440
31Phốt pho/Phosphorusmg583233
32Magiê/Magnesiummg80.232.1
33Sắt/Ironmg7.73.08
34Kẽm/Zincmg7.132.85
35Mangan/Manganeseµg339136
36Đồng/Copperµg12851.2
37I-ốt/Iodineµg60.424.2
38Selen/Seleniumµg22.59
39Crôm/Chromiumµg7.392.96
40Molypden/Molybdenumµg15.96.36

Từ 2 tuổi

1 - 2 tuổi

0 - 12 tháng

POWDERED MILK

STTComponentsUnitPer 100 gPer serving 210 ml
1Energykcal455182
2Proteing156
3Lysinemg1168467
4Leucinemg1310524
5Isoleucinemg730292
6Valinemg870348
7Argininemg580232
8Histidinemg370148
9Phenylalaninemg610244
10Tyrosinemg520208
11Threoninemg610244
12Methioninemg320128
13Tryptophanmg19076
14Cystinemg16064
15Glutamic acidmg29701188
16Aspartic acidmg1150460
17Glycinemg300120
18Alaninemg470188
19Prolinemg1290516
20Serinemg770308
21Lipidg16.56.6
22DHA (Docosahexaenoic acid)mg3313.2
23Total carbohydrateg61.824.7
24Prebiotics (FOS/Inulin)mg500200
25Taurinemg42.116.8
26Cholinemg17068
27Vitamin AIU2130852
28Vitamin D3IU500200
29Vitamin EIU7.953.18
30Vitamin K1µg13.75.48
31Vitamin K2µg4016
32Vitamin Cmg58.723.5
33Vitamin B1µg397159
34Vitamin B2µg738295
35Niacin µg50152006
36Pantothenic acidµg1822729
37Vitamin B6µg756302
38Folic acidµg13052
39Vitamin B12µg1.50.6
40Biotinµg11.74.68
41Sodiummg268107
42Potassiummg519208
43Calciummg1100440
44Phosphorusmg608243
45Magnesiummg80.132
46Ironmg6.122.45
47Zincmg5.712.28
48Manganeseµg408163
49Copperµg13654.3
50Iodineµg66.726.7
51Seleniumµg22.48.97
52Chromiumµg8.613.45
53Molybdenumµg17.26.88

Ready-to-drink-milk

STTComponentUnitPer 110 mlPer 180 ml
1Energykcal81.7134
2Proteing2.974.85
3Lysinemg212347
4Leucinemg265433
5Isoleucinemg149244
6Valinemg171280
7Argininemg104171
8Histidinemg80.1131
9Phenylalaninemg141231
10Tyrosinemg110180
11Threoninemg129212
12Methioninemg81.4133
13Tryptophanmg40.766.6
14Cystinemg28.546.6
15Glutamic acidmg545891
16Aspartic acidmg220360
17Glycinemg55.891.3
18Alaninemg96.9159
19Prolinemg285466
20Serinemg159261
21Lipidg3.625.92
22ALA (Alpha-linolenic acid)mg19.632.1
23LA (Linoleic acid)mg158259
24Omega 3mg34.456.3
25Omega 6mg161264
26DHAmg3.125.1
27Total carbohydrateg9.3815.3
28Prebiotics (FOS/Inulin)g0.10.17
29Taurinemg7.9313
30Vitamin AIU193315
31Vitamin D3IU82134
32Vitamin EIU1.462.39
33Vitamin K1µg3.25.24
34Vitamin K2µg3.916.4
35Vitamin Cmg2744.1
36Vitamin B1µg83.6137
37Vitamin B2µg152249
38Niacinµg7711262
39Pantothenic acidµg318521
40Vitamin B6µg88.7145
41Folic acidµg2235.9
42Vitamin B12µg0.350.58
43Biotinµg4.777.8
44Sodiummg40.866.8
45Potassiummg136223
46Calciummg164269
47Phosphorusmg125205
48Magnesiummg1321.2
49Zincmg0.480.79
50Manganeseµg84137
51Copperµg3658.9
52Iodineµg6.7611.1
53Seleniumµg1.382.26

POWDERED MILK

Ready-to-
drink-milk

SEND

Free Consultation Registation

NUTRICARE - NATIONAL BRAND OF MEDICAL NUTRITION

Head Office: No. 1, LK 2, Van Phuc Small Urban Area, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City

Factory - VII.2, Thuan Thanh 3 Industrial Park, Thanh Khuong, Thuan Thanh, Bac Ninh Province

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn

Tăng cân cao khỏe Colos24h Grow Plus

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

Sản phẩm nổi bật và quy cách đóng gói

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

XÁC NHẬN

BỎ QUA

XÁC NHẬN THÔNG TIN

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ.Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho trẻ bú mẹ mà không cho ăn, uống bất cứ thức ăn, đồ uống nào khác kể cả nước chín, trừ các trường hợp khác theo chỉ định của thầy thuốc.

Confirm

Ignore

IMPORTANT NOTICE

Breast milk is the best food for the health and comprehensive development of babies. According to the World Health Organization (WHO), breast milk contains numerous antibodies that help protect baby against bacterial infections. Breastfed babies are less prone to diseases such as diarrhea, pneumonia and several other illnesses compared to those who are not breastfed. Breastfeeding for the first 6 months means providing the baby with only breast milk and no other food or drink, including boiled water, except in specific cases as prescribed by a doctor.