Hoạt động nội bộ

30.12.2022
/ 1730 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 12/2022

27.06.2022
/ 955 lượt xem

Ngày chăm gia đình Nutricare (28/06) – Chương trình “Một ngày đi làm cùng bố mẹ”

24.06.2022
/ 1081 lượt xem

Teambuilding 2022 – “Chăm” nhiệt tình, “Chất” hết mình

01.04.2022
/ 908 lượt xem

Nutricare tổ chức ngày hội “Trao đi vỏ hộp sữa, nhận mầm xanh ngay về”

30.12.2021
/ 1167 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 5

21.09.2021
/ 1363 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 4

19.06.2021
/ 732 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 3

25.03.2021
/ 829 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số 2

28.12.2020
/ 813 lượt xem

NutriEnzyme – Tạp chí nội bộ Số I