Giải thưởng

18.11.2020
/ 58 lượt xem

Đại diện Nutricare tham dự họp báo sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2020

14.10.2020
/ 66 lượt xem

NUTRICARE lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc giaNutricare for the second time consecutively was honored with the National brand

30.01.2019
/ 47 lượt xem

NUTRICARE vinh dự nhận Cup Vàng “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng” 2019

17.01.2019
/ 48 lượt xem

Lễ Vinh danh Nutricare – Thương hiệu Quốc Gia 2018

20.08.2018
/ 56 lượt xem

Lễ Vinh danh Tổng Giám Đốc Nutricare: Doanh nhân tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh 2018

25.06.2018
/ 52 lượt xem

Nutricare vinh dự đạt Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em 2018

01.03.2018
/ 46 lượt xem

NUTRICARE vinh dự nhận giải thưởng “Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018

20.12.2017
/ 47 lượt xem

NUTRICARE 2 NĂM ĐƯỢC BÌNH CHỌN TOP 100 – SẢN PHẨM DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH & TRẺ EMNUTRICARE has been voted onto TOP100 – Best Products and Services for Families and Children for 2 years

20.12.2017
/ 48 lượt xem

NUTRICARE LIÊN TIẾP NHẬN “SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG”