Đại học Nông Lâm Thái Nguyên|nutricare;nhà máy;Bắc Ninh

28.09.2018
/ 306 lượt xem

Nutricare đón đoàn giáo viên, sinh viên Đại học Nông – Lâm Thái Nguyên tham quan nhà máy