Đại học Nông Lâm Thái Nguyên|nutricare;nhà máy;Bắc Ninh

03.10.2018
/ 39 lượt xem

NUTRICARE ĐÓN ĐOÀN GIÁO VIÊN, SINH VIÊN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN THAM QUAN NHÀ MÁY