Covid - 19|Nutricare|tăng đề kháng|từ thiện

07.05.2020
/ 43 lượt xem

Hơn 120.000 ly sữa được trao tặng trong hành trình “Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch Covid – 19” của NutricareNutricare and 120,000 glasses of milk journey to join hands with the whole country to prevent and fight against Covid – 19