facebook

PHÁT TRIỂN
Bền Vững

Voi-Cong-Dong

VỚI
Cộng Đồng

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Nutricare nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những gía trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

bg-cam-ket

CAM KẾT

Voi-Cong-Dong_Hanh-DOng

HÀNH ĐỘNG

VỚI
Môi Trường

Cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người Việt là điều mà Nutricare luôn hướng tới. Chính vì vậy, không chỉ mang tới cộng đồng nguồn Dinh Dưỡng phù hợp, cân bằng và toàn diện, Nutricare cũng luôn đề cao giá trị của một môi trường sống xanh, sạch, trong lành.

bg-moi-truong
bg-cam-ket

CAM KẾT

Voi-MT_Hanh-Dong

HÀNH ĐỘNG

VỚI
Người Lao Động

Nutricare đã có những bước phát triển bền vững và luôn khẳng định được thương hiệu trên thị trường lẫn trong niềm tin yêu của người tiêu dùng, điều đó được dựng xây từ chính trí tuệ, sự đồng lòng và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên Nutricare. Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của từng thành viên trong sự nghiệp trở thành Doanh nghiệp hàng đầu cung cấp các giải pháp Dinh Dưỡng và Dinh Dưỡng Y học, chúng tôi luôn tôn trọng, và dành những giá trị xứng đáng cho từng thành viên. Để mỗi ngày đi làm, chúng tôi có thể làm việc trong niềm vui, đam mê và nhiệt huyết.

Voi-Nhan-Vien
bg-cam-ket

CAM KẾT

HÀNH ĐỘNG