ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA

SMARTA IMMU

 •  

 •  

 •  
 •  

Thành phần dinh dưỡng

 • Composition per
 • Unit
 • 100g
 • 200ml
 • Energy Value
 • Kcal
 • 461.7
 • 184.7
 • Protein
 • g
 • 16.1
 • 6.4
 • Fat
 • g
 • 18.3
 • 7.3
 • Carbohydrate
 • g
 • 58.1
 • 23.2
 • Omega 6
 • mg
 • 426
 • 170.4
 • Omega 3
 • mg
 • 93
 • 37.2
 • DHA
 • mg
 • 30
 • 12
 • Nucleotides
 • mg
 • 25
 • 10
 • IgG
 • mg
 • 400
 • 160
 • Lutein
 • mcg
 • 200
 • 80
 • Lactoferine
 • mg
 • 112.5
 • 45
 • Fiber
 • g
 • 3.2
 • 1.2
 • Vitamin
 • Vitamin A
 • mcg
 • 642
 • 256.8
 • Vitamin D3
 • mcg
 • 9.7
 • 3.9
 • Vitamin E
 • mg
 • 5.6
 • 2.3
 • Vitamin K
 • mcg
 • 17.8
 • 7.1
 • Vitamin C
 • mg
 • 62.1
 • 24.8
 • Axit Folic
 • mcg
 • 124.7
 • 49.7
 • Vitamin B1
 • mcg
 • 463.7
 • 185.5
 • Vitamin B2
 • mcg
 • 745.7
 • 298.3
 • Vitamin B6
 • mcg
 • 641.3
 • 256.5
 • Vitamin B12
 • mcg
 • 0.9
 • 0.4
 • Vitamin B3
 • mg
 • 6.2
 • 2.5
 • Axit Pantothenic
 • mcg
 • 1310.4
 • 524.2
 • Biotin
 • mcg
 • 5.1
 • 2
 • Choline
 • mg
 • 120
 • 48
 • Minerals
 • Sodium
 • mg
 • 228.1
 • 91.2
 • Potassium
 • mg
 • 714.2
 • 285.7
 • Chloride
 • mg
 • 489.4
 • 195.7
 • Calcium
 • mg
 • 528
 • 211.2
 • Phosphorus
 • mg
 • 441.5
 • 176.6
 • Magnesium
 • mg
 • 80
 • 32
 • Iron
 • mg
 • 4.7
 • 1.9
 • Zinc
 • mg
 • 7.5
 • 3
 • Manganese
 • mcg
 • 630.7
 • 252.3
 • Copper
 • mcg
 • 104.3
 • 41.7
 • Iodine
 • mcg
 • 105.4
 • 42.1
 • Selenium
 • mcg
 • 15.7
 • 6.3
 • Smarta Immu
 • Giá bán
 • Lon 400g
 • 241.000 VND
 • Lon 900g
 • 492.000 VND

 

 

Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SMARTA IQ 1

Chuyên biệt phát triển não bộ cho trẻ 0-6 tháng tuổi.
Chi tiết

SMARTA IQ 2

Chuyên biệt phát triển não bộ cho trẻ 6-12 tháng tuổi.
Chi tiết

SMARTA IQ 3

Chuyên biệt phát triển não bộ cho trẻ 1-3 tuổi.
Chi tiết

SMARTA IQ 4

Chuyên biệt phát triển não bộ cho trẻ 3-10 tuổi.
Chi tiết