ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA

HANIE KID GOLD 1

Thành phần dinh dưỡng

 • Thành phần
 • Trong 100g bột
 • Trong 200ml pha chuẩnn
 • Năng lượng
 • kcal
 • 496.2
 • 77.4
 • Protein
 • g
 • 11
 • 1.7
 • FAT
 • g
 • 25.1
 • 3.9
 • Linileic Acid
 • mg
 • 2028
 • 316.4
 • Alpha Linolenic Acid
 • mg
 • 234.7
 • 36.6
 • DHA
 • mg
 • 50
 • 7.8
 • Carbohydrate
 • mg
 • 56.5
 • 8.8
 • GOS
 • mg
 • 2.8
 • 0.4
 • Nucleotides
 • mg
 • 25
 • 3.9
 • Taurine
 • mg
 • 26.7
 • 4.2
 • IgG
 • mg
 • 120
 • 18.7
 • Inositol
 • mg
 • 27.2
 • 4.2
 • L-Carnitine
 • mg
 • 10.6
 • 1.7
 • Choline
 • mg
 • 80.2
 • 12.5
 • Lutein
 • mcg
 • 46.9
 • 7.3
 • Vitamin A
 • mcg
 • 483
 • 75.3
 • Vitamin D3
 • mcg
 • 7.5
 • 1.2
 • Vitamin E
 • mg
 • 13.7
 • 2.1
 • Vitamin K
 • mcg
 • 46.3
 • 7.2
 • Vitamin C
 • mg
 • 94.8
 • 14.8
 • Vitamin B1
 • mcg
 • 641.7
 • 100.1
 • Vitamin B2
 • mcg
 • 799.6
 • 124.7
 • Vitamin B3
 • mcg
 • 3772
 • 588.4
 • Vitamin B5
 • mcg
 • 2942.1
 • 459.0
 • Vitamin B6
 • mcg
 • 491
 • 76.6V
 • Vitamin B9
 • mcg
 • 81.9
 • 12.8
 • Vitamin B12
 • mcg
 • 2
 • 0.3
 • Biotin
 • mcg
 • 23.4
 • 3.7
 • Sodium
 • mg
 • 170
 • 26.5
 • Potassium
 • mg
 • 522.2
 • 81.5
 • Choloride
 • mg
 • 367.6
 • 57.3
 • Calcium
 • mg
 • 372.3
 • 58.1
 • Phosphorus
 • mg
 • 246.3
 • 38.4
 • Magnesium
 • mg
 • 44.7
 • 7
 • Iron
 • mg
 • 5.8
 • 0.9
 • Zinc
 • mg
 • 3.4
 • 0.5
 • Manganese
 • mcg
 • 97.6
 • 15.2
 • Copper
 • mcg
 • 400.5
 • 62.5
 • Iodine
 • mcg
 • 110.1
 • 17.2
 • Selenium
 • mcg
 • 14.1
 • 2.2

Sản phẩm được đóng trong lon thiếc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày uống 2 -3 ly hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.

Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

HANIE KID SỮA...

Sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ biếng ăn, nhẹ cân, thấp còi
Chi tiết

HANIE KID GOLD

Dành cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng
Chi tiết

HANIE KID GOLD...

Dành cho trẻ biếng ăn và suy dinh dưỡng
Chi tiết

HANIE KID JUNIOR

Sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ biếng ăn, nhẹ cân, thấp còi
Chi tiết