0 - 12 tháng

1 - 2 tuổi

Từ 2 tuổi

METACARE OPTI SBPS
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal86.3141
2Đạmg3.365.5
3Lysinmg191312
4Leucinmg269441
5Isoleucinmg147241
6Valinmg176288
7Argininmg99.4163
8Histidinmg80.6132
9Phenylalaninmg136223
10Tyrosinmg64.9106
11Threoninmg128209
12Methioninmg80.2131
13Tryptophanmg40.165.6
14Chất béog3.575.85
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg15.425.2
16LA (Linoleic acid)mg152249
17Omega 3mg2032.7
18Omega 6mg154252
19Carbohydrate tổngg10.216.6
20Sữa non (Colostrum)mg10.917.9
21Taurinmg7.9613
22Cholinmg8.2613.5
24Vitamin AIU177290
25Vitamin D3IU48.278.9
26Vitamin EIU1.292.11
27Vitamin K1µg3.165.18
28Vitamin Cmg1.923.14
29Vitamin B1µg84137
30Vitamin B2µg153251
31Niacinµg7731265
32Axit pantothenicµg387633
33Vitamin B6µg108177
34Axit folicµg2236.1
35Vitamin B12µg0.360.58
36Biotinµg4.877.97
38Natrimg46.776.4
39Kalimg149243
40Canximg159260
41Phốt phomg111181
42Magiêmg12.821
43Kẽmmg0.490.8
44Manganµg84.4138
45Đồngµg36.159.1
46I-ốtµg6.7811.1
47Selenµg1.392.27

METACARE OPTI 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal434173
2Chất đạm/Protein g 15.56.2
3Chất béo/Lipid g 156
4DHA mg 208
5Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate g 6124.4
6Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
7Prebiotics (FOS/Inulin)g31.2
8Sữa non/Colostrum mg 10040
9IgG mg 208
10Nucleotit/Nucleotides mg 208
11Taurin/Taurine mg 37.114.8
12Cholin/Choline mg 12148.4
14Vitamin AIU843337
15Vitamin D3IU278111
16Vitamin EIU7.272.91
17Vitamin K1µg17.67.03
18Vitamin K2 (MK7)µg3815.2
19Vitamin Cmg69.827.9
20Vitamin B1µg431172
21Vitamin B2µg1039416
22Niacinµg67732709
23Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1729692
24Vitamin B6µg783313
25Axit folic/Folic acidµg13252.6
26Vitamin B12µg1.640.66
27Biotinµg8.363.35
29Natri/Sodiummg19276.7
30Kali/Potassiummg428171
31Clo/Chloridemg491196
32Canxi/Calciummg622249
33Phốt pho/Phosphorusmg421168
34Tỷ lệ Ca:P/Ca:P ratio1.481.48
35Magiê/Magnesiummg5421.6
36Sắt/Ironmg9.163.66
37Kẽm/Zincmg5.82.32
38Mangan/Manganeseµg443177
39Đồng/Copperµg14658.5
40I-ốt/Iodineµg15060
41Selen/Seleniumµg28.111.2
42Crôm/Chromiumµg7.022.81
43Molypden/Molybdenumµg6.352.54

METACARE 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal467187
2Đạm/Proteing176.8
3Lysin/Lysinemg1259504
4Leucin/Leucinemg1450580
5Isoleucin/Isoleucinemg787315
6Valin/Valinemg948379
7Arginin/Argininemg629252
8Histidin/Histidinemg419167
9Phenylalanin/Phenylalaninemg662265
10Tyrosin/Tyrosinemg576230
11Threonin/Threoninemg667267
12Methionin/Methioninemg362145
13Tryptophan/Tryptophanmg21987.6
14Cystin/Cystinemg21485.4
15Axit glutamic/Glutamic acidmg32541302
16Prolin/Prolinemg1418567
17Chất béo/Lipidg19.47.76
18DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg5823.2
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g31.2
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
23IgGmg208
24Taurin/Taurinemg37.915.2
25Cholin/Cholinemg16064
26Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào[object Object][object Object]
28Vitamin AIU1544618
29Vitamin D3IU420168
30Vitamin EIU7.252.9
31Vitamin K1µg12.55
32Vitamin K2µg166.4
33Vitamin Cmg74.129.6
34Vitamin B1µg372149
35Vitamin B2µg730292
36Niacin µg45301812
37Axit pantothenic/Pantothenic acidµg1816726
38Vitamin B6µg714286
39Axit folic/Folic acidµg11847.3
40Vitamin B12µg1.520.61
41Biotinµg12.34.92
43Natri/Sodiummg265106
44Kali/Potassiummg477191
45Clo/Chloridemg510204
46Canxi/Calciummg802321
47Phốt pho/Phosphorusmg540216
48Magiê/Magnesiummg54.121.6
49Sắt/Ironmg9.923.97
50Kẽm/Zincmg5.82.32
51Mangan/Manganeseµg372149
52Đồng/Copperµg10240.9
53I-ốt/Iodineµg13252.9
54Selen/Seleniumµg21.38.53
55Crôm/Chromiumµg8.453.38
56Molypden/Molybdenumµg187.2

METACARE OPTI 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal49768.6
2Đạm/Proteing12.31.7
3Lysin/Lysinemg966133
4Leucin/Leucinemg1220168
5Isoleucin/Isoleucinemg744103
6Valin/Valinemg835115
7Arginin/Argininemg35248.6
8Histidin/Histidinemg25935.8
9Phenylalanin/Phenylalaninemg41757.5
10Threonin/Threoninemg64388.8
11Methionin/Methioninemg21629.8
12Tryptophan/Tryptophanmg1118154
13Prolin/Prolinemg764105
14Chất béo/Lipidg24.23.35
15ALA (Alpha-linolenic acid)mg34848
16LA (Linoleic acid)mg2802387
17DHA (Docosahexaenoic acid)mg12.51.73
18ARA (Arachidonic acid) mg12.51.73
19Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg58.58.08
20Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g20.28
22Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10013.8
23IgGmg202.76
24Inositolmg314.28
25L-Carnitin/L-Carnitinemg11.11.53
26Taurin/Taurinemg344.7
27Cholin/Cholinemg82.811.4
28Lợi khuẩn/Postbiotic (Lactococcus lactis)tế bào[object Object][object Object]
30Vitamin AIU1590219
31Vitamin D3IU38352.9
32Vitamin EIU12.31.69
33Vitamin K1µg385.24
34Vitamin K2µg162.21
35Vitamin Cmg87.412.1
36Vitamin B1µg63687.7
37Vitamin B2µg57078.7
38Niacin µg3120431
39Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2673369
40Vitamin B6µg51871.5
41Axit folic/Folic acidµg80.511.1
42Vitamin B12µg1.720.24
43Biotinµg17.82.46
45Natri/Sodiummg14720.3
46Kali/Potassiummg51571.1
47Clo/Chloridemg33346
48Canxi/Calciummg49167.7
49Phốt pho/Phosphorusmg34046.9
50Magiê/Magnesiummg47.96.61
51Sắt/Ironmg7.190.99
52Kẽm/Zincmg5.110.7
53Mangan/Manganeseµg10414.3
54Đồng/Copperµg39654.7
55I-ốt/Iodineµg79.911
56Selen/Seleniumµg10.31.42

Sữa pha sẵn

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

STEP 2+
2-10 tuổi

STEP 1+
1 - 2 tuổi

STEP 0+
0 - 12 tháng

SỮA DINH DƯỠNG PHA SẴN

METACARE OPTI SBPS
Từ 1 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 110 mlTrong 180 ml
1Năng lượngkcal90.9149
2Proteing3.55.73
3Lysinmg245400
4Leucinmg306501
5Isoleucinmg173282
6Valinmg197323
7Argininmg120197
8Histidinmg92.5151
9Phenylalaninmg163267
10Tyrosinmg127208
11Threoninmg150245
12Methioninmg94154
13Tryptophanmg4776.9
14Cystinmg32.953.8
15Axit glutamicmg6291029
16Axit asparticmg254415
17Glycinmg64.5105
18Alaninmg112183
19Prolinmg329538
20Serinmg184301
21Wheyg0.71.15
22Béog3.585.86
23LA (Linoleic acid)mg205336
24ALA (Alpha-linolenic acid)mg16.326.6
25Omega 3mg29.949
26DHAmg3.285.36
27Carbohydrate tổngg11.618.9
28Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g0.671.09
29HMO (2’-FL)mg4.357.12
30Sữa Non Colos 24hmg5.068.28
31Cholinmg9.4815.5
32Taurinmg7.6812.6
33Nucleotitmg1.272.08
35Vitamin AIU535876
36Vitamin D3IU169277
37Vitamin EIU1.322.16
38Vitamin K1µg3.455.65
39Vitamin K2µg3.966.48
40Vitamin Cmg26.142.8
41Vitamin B1µg182297
42Vitamin B2µg389637
43Niacinµg17392846
44Axit pantothenicµg603987
45Vitamin B6µg147241
46Axit folicµg48.579.4
47Vitamin B12µg0.490.8
48Biotinµg4.016.56
50Natrimg40.766.6
51Kalimg157258
52Clomg109178
53Canximg160262
54Phốt phomg99.1162
55Magiêmg20.133
56Kẽmmg2.323.79
57Manganµg96.2157
58Đồngµg28.246.1
59I-ốtµg19.431.7
60Selenµg4.737.74
61Crômµg0.941.54
62Molypdenµg1.312.14
63Postbiotic (Lợi khuẩn Lactococcus lactis).Tế bào7.65 tỷ12.5 tỷ

METACARE OPTI 2+
Từ 2 tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal469188
2Đạm/Proteing176.8
3Wheyg2.871.15
4Lysin/Lysinemg1284514
5Leucin/Leucinemg1480592
6Isoleucin/Isoleucinemg801320
7Valin/Valinemg964386
8Arginin/Argininemg659264
9Histidin/Histidinemg430172
10Phenylalanin/Phenylalaninemg677271
11Tyrosin/Tyrosinemg585234
12Threonin/Threoninemg679271
13Methionin/Methioninemg366147
14Tryptophan/Tryptophanmg22590.2
15Cystin/Cystinemg22590.2
16Axit glutamic/Glutamic acidmg33211328
17Axit aspartic/Aspartic acidmg1303521
18Glycin/Glycinemg338135
19Alanin/Alaninemg531212
20Prolin/Prolinemg1434574
21Serin/Serinemg867347
22Chất béo/Lipidg208
23DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
24Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg57.523
25Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g3.61.44
27Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
28IgGmg208
29Nucleotit/Nucleotidesmg249.6
30HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg14558
31Cholin/Cholinemg16666.4
32Taurin/Taurinemg4116.4
33Lợi khuẩn/Postbiotic tế bào[object Object][object Object]
34Lactococcus lactistế bào[object Object][object Object]
35L. fermentum và L.delbrueckiitế bào[object Object][object Object]
37Vitamin AIU1667667
38Vitamin D3IU420168
39Vitamin EIU10.44.16
40Vitamin K1µg18.37.31
41Vitamin K2µg166.4
42Vitamin Cmg75.230.1
43Vitamin B1µg512205
44Vitamin B2**µg858343
45Niacin µg65462618
46Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2285914
47Vitamin B6**µg968387
48Axit folic/Folic acid**µg17269
49Vitamin B12**µg1.820.73
50Biotinµg14.25.68
52Natri/Sodiummg312125
53Kali/Potassiummg479192
54Clo/Chloridemg515206
55Canxi/Calciummg800320
56Phốt pho/Phosphorusmg521209
57Magiê/Magnesiummg5421.6
58Sắt/Ironmg8.033.21
59Kẽm/Zincmg5.82.32
60Mangan/Manganeseµg539216
61Đồng/Copperµg13955.6
62I-ốt/Iodineµg88.935.6
63Selen/Seleniumµg28.411.4
64Crôm/Chromiumµg104.01
65Molypden/Molybdenumµg20.48.17

METACARE OPTI 1+
Từ 1 - 2  tuổi

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 100 ml pha chuẩn
1Năng lượng/Energykcal477191
2Đạm/Proteing176.8
3Wheyg2.991.2
4Lysin/Lysinemg1304521
5Leucin/Leucinemg1478591
6Isoleucin/Isoleucinemg822329
7Valin/Valinemg979392
8Arginin/Argininemg643257
9Histidin/Histidinemg420168
10Phenylalanin/Phenylalaninemg690276
11Tyrosin/Tyrosinemg593237
12Threonin/Threoninemg693277
13Methionin/Methioninemg369148
14Tryptophan/Tryptophanmg21786.8
15Cystin/Cystinemg18975.6
16Axit glutamic/Glutamic acidmg33371335
17Axit aspartic/Aspartic acidmg1282513
18Glycin/Glycinemg334134
19Alanin/Alaninemg532213
20Prolin/Prolinemg1455582
21Serin/Serinemg869348
22Chất béo/Lipidg21.28.48
23DHA (Docosahexaenoic acid)mg3012
24Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg56.922.8
25Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g3.61.44
27Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10040
28IgGmg208
29Nucleotit/Nucleotidesmg239.2
30HMO (Fucosyllactose (2’-FL))mg14558
31Cholin/Cholinemg17670.3
32Taurin/Taurinemg4919.6
33Lợi khuẩn/Postbiotic tế bào31.3 x 10^912.5 x 10^9
34Lactococcus lactistế bào28.8 x 10^911.5 x 10^9
35L. fermentum và L.delbrueckiitế bào2.52 x 10^91.01 x 10^9
37Vitamin AIU1936774
38Vitamin D3IU420168
39Vitamin EIU8.73.48
40Vitamin K1µg15.26.09
41Vitamin K2 µg166.4
42Vitamin Cmg64.125.6
43Vitamin B1µg439175
44Vitamin B2µg785314
45Niacinµg55142206
46Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2076830
47Vitamin B6µg836334
48Axit folic/Folic acid µg14457.6
49Vitamin B12µg1.690.68
50Biotinµg13.65.44
52Natri/Sodiummg282113
53Kali/Potassiummg490196
54Clo/Chloridemg500200
55Canxi/Calciummg800320
56Phốt pho/Phosphorusmg508203
57Magiê/Magnesiummg54.121.6
58Sắt/Ironmg7.112.85
59Kẽm/Zincmg5.32.12
60Mangan/Manganeseµg450180
61Đồng/Copperµg14357.3
62I-ốt/Iodineµg74.129.6
63Selen/Seleniumµg24.79.88
64Crôm/Chromiumµg9.093.63
65Molypden/Molybdenumµg19.67.85

METACARE OPTI 0+
Từ 0 - 12  tháng

STTThành phầnĐơn vịTrong 100 g bộtTrong 1 ly pha chuẩn 210ml
1Năng lượng/Energykcal50269.3
2Đạm/Proteing121.66
3Wheyg7.20.99
4Lysin/Lysinemg915126
5Leucin/Leucinemg1156160
6Isoleucin/Isoleucinemg70196.7
7Valin/Valinemg786108
8Arginin/Argininemg33446.1
9Histidin/Histidinemg24533.8
10Phenylalanin/Phenylalaninemg39354.2
11Tyrosin/Tyrosinemg25234.8
12Threonin/Threoninemg60783.8
13Methionin/Methioninemg22531.1
14Tryptophan/Tryptophanmg926128
15Cystin/Cystinemg17223.7
16Axit glutamic/Glutamic acidmg2200304
17Axit aspartic/Aspartic acidmg997138
18Glycin/Glycinemg18325.3
19Alanin/Alaninemg51470.9
20Prolin/Prolinemg824114
21Serin/Serinemg61685
22Chất béo/Lipidg25.43.5
23ALA (Alpha-linolenic acid)mg36149.9
24LA (Linoleic acid)mg2975411
25DHA (Docosahexaenoic acid)mg172.35
26ARA (Arachidonic acid) mg182.48
27Carbohydrate tổng/Total carbohydrateg588
28Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin)g2.40.33
30Sữa Non Colos 24h/Colostrum Colos 24hmg10013.8
31IgGmg202.76
32Nucleotit/Nucleotidesmg202.76
33Inositolmg48.46.68
34L-Carnitin/L-Carnitinemg10.61.46
35Taurin/Taurinemg25.33.49
36Cholin/Cholinemg74.210.2
37HMO (Fucosyllactose (2’-FL)) mg14520
38Lợi khuẩn/Postbiotic tế bào[object Object][object Object]
39Lactococcus lactistế bào[object Object][object Object]
40L. fermentum và L.delbrueckiitế bào[object Object][object Object]
42Vitamin AIU1600221
43Vitamin D3IU36049.7
44Vitamin EIU10.91.5
45Vitamin K1µg38.25.27
46Vitamin K2 µg162.21
47Vitamin Cmg88.912.3
48Vitamin B1µg61484.7
49Vitamin B2µg60683.6
50Niacin µg2978411
51Axit pantothenic/Pantothenic acidµg2354325
52Vitamin B6µg55176
53Axit folic/Folic acidµg62.68.64
54Vitamin B12µg1.710.24
55Biotinµg18.32.53
57Natri/Sodiummg16122.2
58Kali/Potassiummg49267.9
59Clo/Chloridemg34347.3
60Canxi/Calciummg51070.4
61Phốt pho/Phosphorusmg36049.7
62Magiê/Magnesiummg64.88.94
63Sắt/Ironmg8.591.19
64Kẽm/Zincmg6.60.91
65Mangan/Manganeseµg11115.3
66Đồng/Copperµg47165
67I-ốt/Iodineµg68.69.47
68Selen/Seleniumµg91.24

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN BỞI VIỆN DINH DƯỠNG Y HỌC NUTRICARE HOA KỲ

Trụ sở chính : Tòa nhà NUTRICARE, Số 1, Liền kề 2, Khu đô thị Vạn Phúc,
Hà Đông, Hà Nội.

Nhà máy I & II :Lô VII.2, Lô V.11 và Lô V.12, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

©2020 Allrights reserved nutricare.com.vn

Hotline: 1800 6011

Email: info@nutricare.com.vn

Website: http://nutricare.com.vn