About BS HOÀNG NGỌC LAN

ThS Hoàng Ngọc Lan

• Thạc sĩ Giáo dục sức khỏe và Thay đổi hành vi tại Đại học South Carolina, Hoa Kỳ

• Cử nhân Dinh dưỡng & Tiết chế tại Đại học Flinders – Úc

• Chuyên gia dinh dưỡng Nutricare