Giới thiệu Chuyên gia HÀ MINH HẢI

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc và tư vấn dinh dưỡng

Quá trình đào tạo & công tác

  • 2013 – 2017: Cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội
  • 2018 – nay: Chuyên gia dinh dưỡng công ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare.

Công trình nghiên cứu

  • Kiến thức, thực hành của bà mẹ về chăm sóc trẻ và tình trạng dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi tại Phòng tiêm chủng và Khám dinh dưỡng trường Đại học Y Hà Nội năm 2017
  • Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em 3-5 tuổi tại một số xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên, tinh Hà Nam năm 2015