ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
15/08/2017 / 2569 lượt view

Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Thương hiêụ an toàn vì sức khỏe cộng đồng – Vietnam Bestfood là giải thưởng do Ban tổ chức Hội chợ Thực phẩm Công nghệ Chất lượng Hợp chuẩn – Vietnam Bestfood trao tặng cho các sản phẩm, thực phẩm, là dấu hiệu đặc biệt quan trọng giúp người tiêu dùng phân biệt và chọn lựa được những sản phẩm, thực phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn sức khỏe. Đây cũng là hình thức ghi nhận, động viên và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực và thực phẩm tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thực hiện tốt những quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng ngày càng cao.