CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

1/ Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ của khách hàng nhằm kết nối khách hàng với bên thứ ba - là nhà cung cấp sản phẩm mà khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu/đặt mua.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

■ Hỗ trợ khách hàng

■ Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

■ Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua website của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

Chúng tôi không chào mời hoặc bán các thông tin cá nhân của khách hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian chúng tôi cần đến thông tin đó để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Để xác định thời gian lưu giữ thông tin của khách hàng, chúng tôi sử dụng các tiêu chí sau:

■ Trường hợp khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian hai bên còn duy trì quan hệ giao dịch hợp đồng;

■ Trường hợp khách hàng liên hệ với chúng tôi vì mục đích tìm hiểu, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu tìm hiểu của khách hàng;

Khi không còn cần sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi các hệ thống và hồ sơ lưu trữ của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ cho ẩn thông tin để khách hàng không còn được nhận diện thông qua thông tin đó.

4/ Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

5/Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng cũng như các lựa chọn của khách hàng.

6/ Chúng tôi bảo đảm rằng sự bảo mật và an toàn luôn đi đôi trong mọi công việc chúng tôi thực hiện.

7/ Chúng tôi không bao giờ chào mời hoặc bán các thông tin của khách hàng.

8/ Chúng tôi cam kết sẽ công khai và minh bạch về cách thức sử dụng các thông tin của khách hàng.

9/ Chúng tôi không sử dụng các thông tin của khách hàng theo các phương thức chưa thông báo cho khách hàng.

10/ Chúng tôi tôn trọng các quyền của khách hàng và luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong phạm vi nhiều nhất có thể, phù hợp với các trách nhiệm của chúng tôi về pháp lý và nghiệp vụ hoạt động.