ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA

LEANMAX RENA 1

 • LEANMAX RENA 1
  ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT
 • LEANMAX RENA 1
  HỖ TRỢ CÂN BẰNG ĐIỆN GIẢI
 • LEANMAX RENA 1
  TĂNG KHẢ NĂNG HẤP THU
 • LEANMAX RENA 1
  CÓ LỢI CHO HỆ TIM MẠCH

Thành phần dinh dưỡng

Sữa LeanMax Rena 1 dùng cho người suy thận, nhưng giảm protein :

- Giúp thay thế bữa ăn phụ.

- Giúp cung cấp dinh dưỡng giàu năng lượng.

- Giúp giảm protein cho các đối tượng cần tăng năng lượng.

- Giúp người cần bổ sung dinh dưỡng với chế độ ăn protein thấp.

- Có thể dùng cho bệnh nhân thận cần giảm protein.

 • Thành phần
 • Đơn vị
 • Trong 100g bột
 • Trong 130ml pha chuẩn
 • Năng lượng
 • Kcal
 • 415.5
 • 187.0
 • Đạm
 • g
 • 10
 • 4.5
 • Leucine
 • g
 • 1.4
 • 0.6
 • Arginine
 • g
 • 0.69
 • 0.3
 • Methionine
 • g
 • 0.3
 • 0.1
 • Glutamic acid
 • g
 • 3.07
 • 1.4
 • Béo
 • g
 • 16.7
 • 7.5
 • MUFA
 • g
 • 5.2
 • 2.3
 • PUFA
 • g
 • 1.3
 • 0.6
 • MCT
 • g
 • 1.5
 • 0.7
 • Bột đường
 • g
 • 56.3
 • 25.3
 • FOS
 • g
 • 3.5
 • 1.6
 • Nucleotides
 • mg
 • 15
 • 6.8
 • Vitamin A
 • mcg
 • 506
 • 227.7
 • Vitamin D3
 • mcg
 • 11.9
 • 5.4
 • Vitamin E
 • mg
 • 14.7
 • 6.6
 • Vitamin K
 • mcg
 • 27.6
 • 12.4
 • Vitamin C
 • mg
 • 125.7
 • 56.6
 • Vitamin B1
 • mg
 • 1.2
 • 0.5
 • Vitamin B2
 • mg
 • 0.9
 • 0.4
 • Niacin
 • mg
 • 14.3
 • 6.4
 • Axit Pantothenic
 • mg
 • 5.4
 • 2.4
 • Vitamin B6
 • mg
 • 1.2
 • 0.5
 • Folic acid
 • mcg
 • 121.9
 • 54.9
 • Vitamin B12
 • mcg
 • 7.8
 • 3.5
 • Biotin
 • mcg
 • 19
 • 8.6
 • Natri
 • mg
 • 139.6
 • 62.8
 • Kali
 • mg
 • 197.3
 • 88.8
 • Clo
 • mg
 • 143
 • 64.4
 • Canxi
 • mg
 • 219.9
 • 99.0
 • Photpho
 • mg
 • 166
 • 74.7
 • Magnesium
 • mg
 • 30.5
 • 13.7
 • Fe
 • mg
 • 1.5
 • 0.7
 • Zn
 • mg
 • 3
 • 1.4
 • Manganese
 • mcg
 • 340
 • 153.0
 • Copper
 • mcg
 • 72.6
 • 32.7
 • Iodine
 • mcg
 • 15.4
 • 6.9
 • Selen
 • mcg
 • 7.4
 • 3.3
 • Crom
 • mcg
 • 6.8
 • 3.1
 • Molybden
 • mcg
 • 7.4
 • 3.3

Sản phẩm được đóng trong lon thiếc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: Từ khóa: