ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
29/11/2019 / 661 lượt view

Công bố sản phẩm

STTSản phẩmNhóm sản phẩmSố công bốNgày công bố Bản tự công bố sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm
1SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG ĐÀOThực phẩm bổ sungT18/NUTRICARE/201929/10/2019Xem Xem
2SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG CAM Thực phẩm bổ sungT17/NUTRICARE/201929/10/2019 Xem Xem
3SỮA UỐNG DINH DƯỠNG VỊ CHUA METACAREYOYO HƯƠNG DÂU  Thực phẩm bổ sung T19/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem
4SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN SMARTA GROW Thực phẩm bổ sungT20/NUTRICARE/2019 18/12/2019 Xem Xem
5SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KIDThực phẩm bổ sungT21/NUTRICARE/2019 04/12/2019 Xem Xem
6NUTRICARE KIDNEY 1Thực phẩm bổ sungT26/NUTRICARE/2019 04/12/2019 Xem Xem
7NUTRICARE KIDNEY 2Thực phẩm bổ sungT27/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem
8LEANMAX RENA GOLD 1Thực phẩm bổ sungT28/NUTRICARE/201905/12/2019Xem Xem
9LEANMAX RENA GOLD 2Thực phẩm bổ sungT29/NUTRICARE/201905/12/2019 Xem Xem
10SMARTA MOM VỊ VIỆT QUẤT Thực phẩm bổ sung T31/NUTRICARE/2019 27/12/2019XemXem
11SẢN PHẨM DINH DƯỠNG
COLOSCARE 1+
Thực phẩm bổ sung T05/NUTRICARE/202003/04/2020XemXem
12HANIE KID JUNIOR Thực phẩm bổ sung T15/NUTRICARE/2020 03/04/2020 XemXem
13SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOSCARE ADULTThực phẩm bổ sungT14/NUTRICARE/202003/04/2020XemXem
14SẢN PHẨM DINH DƯỠNG COLOSCAREThực phẩm bổ sung T18/NUTRICARE/202016/04/2020XemXem
15SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN LEANKID 100+ GROW Thực phẩm bổ sung T25/NUTRICARE/2020 13/02/2020 XemXem
14SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANKID 100+BA
Thực phẩm bổ sung T02/NUTRICARE/2020 28/04/2020 XemXem
15METAMAX GOLD Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 XemXem
16SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN
LEANMAX
Thực phẩm bổ sung T06/NUTRICARE/2020 28/04/2020 XemXem
17SỮA CÔNG THỨC PHA SẴN HANIE KID + Thực phẩm bổ sung T20/NUTRICARE/202009/05/2020Xem Xem