ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
29/11/2019 / 412 lượt view

Công bố sản phẩm

STTSản phẩmNhóm sản phẩmSố công bốNgày công bố Bản tự công bố sản phẩm Kết quả kiểm nghiệm
1Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương ĐàoThực phẩm bổ sungT18/NUTRICARE/201929/10/2019Xem Xem
2Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương Cam Thực phẩm bổ sungT17/NUTRICARE/201929/10/2019 Xem Xem
3Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương Dâu Thực phẩm bổ sung T19/NUTRICARE/2019 29/10/2019 Xem Xem
4Sữa công thức pha sẵn Smarta GrowThực phẩm bổ sungT20/NUTRICARE/2019 18/12/2019 Xem Xem
5Sữa công thức pha sẵn Hanie KidThực phẩm bổ sungT21/NUTRICARE/2019 04/12/2019 Xem Xem
6Nutricare Kidney 1Thực phẩm bổ sungT26/NUTRICARE/2019 04/12/2019 Xem Xem
7Nutricare Kidney 2Thực phẩm bổ sungT27/NUTRICARE/2019 05/12/2019 Xem Xem
8Leanmax Rena Gold 1Thực phẩm bổ sungT28/NUTRICARE/201905/12/2019Xem Xem
9Leanmax Rena Gold 2Thực phẩm bổ sungT29/NUTRICARE/201905/12/2019 Xem Xem
10Smarta Mom Vị Việt quất Thực phẩm bổ sung T31/NUTRICARE/2019 27/12/2019XemXem