ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG

Nam Nữ
29/11/2019 / 64 lượt view

Công bố sản phẩm

STT Sản phẩm Nhóm sản phẩm Số công bố Ngày công bố
1 Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương Đào Thực phẩm bổ sung T18/NUTRICARE/2019 29/10/2019
2 Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương Cam  Thực phẩm bổ sung T17/NUTRICARE/2019 29/10/2019
3 Sữa uống dinh dưỡng vị chua Metacareyoyo Hương Dâu  Thực phẩm bổ sung  T19/NUTRICARE/2019  29/10/2019
4 Sữa công thức pha sẵn Smarta Grow Thực phẩm bổ sung T20/NUTRICARE/2019  04/12/2019
5 Sữa công thức pha sẵn Hanie kid Thực phẩm bổ sung T21/NUTRICARE/2019  04/12/2019
6 Nutricare Kidney 1 Thực phẩm bổ sung T26/NUTRICARE/2019  04/12/2019
7 Nutricare Kidney 2 Thực phẩm bổ sung T27/NUTRICARE/2019  05/12/2019
8 Leanmax Rena Gold 1 Thực phẩm bổ sung T28/NUTRICARE/2019 05/12/2019
9 Leanmax Rena Gold 2 Thực phẩm bổ sung T29/NUTRICARE/2019 05/12/2019